44. Varstvo jablan - 29.05.2004 19:00 - Poslano


Še vedno obstaja nevarnost za primarne ok užbe z jablanovim škrlupom . Svetujemo vam, da še naprej nadaljujete z izmenično uporabo sistemičnih in strobilurinskih pripravkov kot so: Score 250 EC, Indar 5 EC, Stroby WG, Zato 50 WG, Clarinet, Baycor WP 25, Rubigan 12 E Systhane 6 FLO Systhane 12-E Top as 100 EC. Uporabo omenjenih sredstev priporočamo v kombinaciji z enim od kontaktnim fungicidom. P roti pepelasti plesni priporočamo dodajanje pripravke na osnovi žvepla kot so: Cosan, Kumulus, Microthiol, Močljivo žveplo ali Pepelin, vse v 0,2 % koncentr aciji.

Letos so se prvi metuljčki jabolčnega zavijača ulovili na feromonske pasti 12. maja. Vsote efektivnih temperatur pri pragu 10 °C pa so do 28. tega meseca dosegle naslednje vrednosti: v Žalcu 164 °C, na Mirosan 167 °C, v Griže 173 °C, na Huba 157 °C, na Slom 168 °C, v Črnova 146 °C in v Braslovčah 146 ° C.

Glede na ulove metuljčkov s feromonskimi vabami in vsote efektivnih temperatur svetujemo, da opravite prvo škropljenje proti prvemu rodu jabolčnega zavijača z insekticidi iz skupine zaviralcev razvoja žuželk (IRI ), insekticidov skupine MAC in kloroni kotilne skupine v času od 2. do 6. junija. V ta namen lahko uporabite naslednje pripravke: Match 050 EC, (v 0,1 % konc. (1 L/ha), Alsystin 25 WP v 0,06 – 0,08 % konc. (0,6 do 0,8 kg/ha) ali Sonet 100 EC v 0,075 % koc. (1 L/ha), Mimic v 0,075 % konc. (0,75 do 0,9 L/ha) ali Nomolt v 0,075 % konc.(0,75 L/ha). V poštev pa pride tudi Calypso SC 480 v 0,02 % konc. (0,3 L/ha).

Ena izmed možnosti zatiranja jabolčnega zavijača je tudi škropljenje z bioinsekticidom iz skupine virusov granuloze kot je Madex (v 0,01 % konc.), ki ga uporabite z dodatkom sladkorja (3 – 5 kg/ha). V nasadih, kjer imate velike probleme z jabolčnim zavijačem lahko uporabite Madex kot dopolnilo klasičnim insekticidom.

Pripravila: A. Ferlež, M. Zmrzlak


Datum objave obvestila: 29.05.2004 19:00
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: ZMRZLAK Marko
Pripravil: Marko Zmrzlak
Seznam registriranih FFS