95. NEPOSREDNA PLAČILA ZA LETO 2004 - 21.05.2004 07:17 - Poslano


Pričelo se je obdobje uveljavljanja ukrepov kmetijske politike - »NEPOSREDNA PLAČILA ZA LETO 2004« . Rok za oddajo zbirne vloge je od 1.aprila do 15. maja 2004.

Kmetje lahko vlagajo zahtevke za finančne pomoči za ukrepe EKO 0, izravnalna plačila za območja z omejenimi možnostmi za kmetovanje, plačila za kmetijsko okoljske ukrepe, zahtevke za živali ter plačila za proizvajalce mleka.

Osnovne obrazce o kmetijskem gospodarstvu iz zbirne vloge za neposredna plačila morajo do 15. maja oddati tudi tisti nosilci kmetijskih gospodarstev, ki želijo kandidirati na sredstva kateregakoli ukrepa kmetijske politike na podlagi javnih razpisov v letu 2004 (naložbe v kmetijska gospodarstva, naložbe v dopolnilne dejavnosti, pomoč mladim kmetom za prevzem kmetij…) kakor tudi kmetje, ki so že oddali vloge za obnove vinogradov v letu 2004/2005 .

Kmetijska svetovalna služba bo tudi v letošnjem letu pomagala pri pripravi zbirne vloge. Svetujemo, da se kmetje, ki potrebujejo pomoč, čimprej zglasijo pri svojem lokalnem svetovalcu.

Pripravila: Vidič Michaela


Datum objave obvestila: 21.05.2004 07:17
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: ŽEŽLINA Ivan
Pripravil: Ivan Žežlina
Seznam registriranih FFS