48. Tretje dognojevanje z dušikom - 06.09.2004 11:00 - Poslano


Če še niste opravili tretjega dognojevanja hmelja z dušikom vam sporočamo, da je sedaj zadnji čas. Priporočen rok za omenjen agrotehnični ukrep je namreč med 10. in 15. julijem . Zadnji obrok dodajte v obliki UREE, odmerek čitega dušika pa naj bo 50 kg ha -1 . Gnojenje opravite po možnosti v oblačnem vremenu, na vlažna tla in ne tik pred dežjem. Gnojilo po aplikaciji zadelajte v tla.

Vse tiste, ki ste se prijavili za integrirano pridelavo ponvno opozarjamo , da ne smete prekoračiti letne mejne vrednosti 170 kg dušika ha -1 .

Pripravila: dr. Dušica Majer


Datum objave obvestila: 06.09.2004 11:00
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: ZMRZLAK Marko
Pripravil: Marko Zmrzlak
Seznam registriranih FFS