86. Varstvo vinske trte - 01.08.2005 12:00 - Poslano


Razmere za širjenje peronospore in oidija vinske trte so še naprej ugodne. Zaradi boljšega nanosa škropiva na grozde svetujemo predhodno odstranjevanje odvečnih listov v območju grozdov. Kjer je v vinogradu večja nevarnost širjenja peronospore svetujemo rabo pripravkov z lokalno sistemičnim delovanjem, kot so acrobat MZ, antracol combi, aviso DF, curzate M, curzate R, eclair, equation pro, forum star, melody duo ali melody combi. Uporabite lahko tudi pripravka quadris ali electis ali dotikalni fungicid, kot je npr. dithane, polyram, euparen, captan, ali podoben ali enega izmed bakrovih pripravkov. Proti oidiju vinske trte dodajte sistemični pripravek crystal, falcon, folicur, sabithane, bumper, rubigan, systhane, sumi 8 ali topas, lahko pa tudi karathane, eclair, stroby, quadris, collis in podobne. Priporočamo še dodajanje žveplovega pripravka, razen pri uporabi karathana ali sabithana. Kjer se pojavlja venenje pecljevine lahko škropivu še vedno dodate magnezijevo listno gnojilo.


Datum objave obvestila: 01.08.2005 12:00
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS