58. VARSTVO SADNEGA DREVJA - 06.09.2004 11:00 - Poslano


Hrušev ožig

Okužbe jablan, hrušk, kutin in drugih gostiteljskih rastlin z bakterijo hruševega ožiga so še vedno možne, predvsem v območjih, kjer je bila bakterija doslej odkrita. Do okužb lahko pride predvsem preko vršičkov mladih poganjkov in svežih poškodb na tkivih. Imetnikom gostiteljskih rastlin svetujemo pregledovanje gostiteljskih rastlin. V primeru odkritja bolezenskih znamenj je potrebno upoštevati vse fitosanitarne ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni in obvestiti fitosanitarno službo (tel. 041 / 354-405) ali strokovnjake za varstvo rastlin na vašem območju. V intenzivnih nasadih lahko rastline poškropite tudi z bakrovim pripravkom v 0,06 % koncentraciji oz. do največ 1 kg na ha. Kjer letos še niste dosegli dovoljenega števila škropljenj s pripravkom aliette flash, ga lahko kombinirate z omenjenim odmerkom bakra. Aliette lahko uporabite v odmerku 0,375 kg na 100 L vode, oziroma 4 – 5 kg na ha. Zaradi nevarnosti fitotoksičnega delovanja pripravkov dosledno upoštevajte sredstvom priložena navodila. Izogibajte se predvsem škropljenjem pri visokih temperaturah in kombiniranju z drugimi pripravki.

Če nasade prizadene toča, je potrebno drevje zavarovati čim prej, vendar naj se rastline prej posušijo. Okužene nasade je potrebno varovati tudi pred insekti, ki so pomembni prenašalci bakterije.

Škrlup, jablanova plesen in jabolčni zavijač

Plodove jablan in hrušk je potrebno še naprej varovati pred okužbami s škrlupom, zato naj bodo zavarovani s škropilno oblogo pred vsakimi obilnejšimi padavinami. Razmake med škropljenji prilagodite tudi zdravstvenemu stanju v nasadu. Za škropljenja priporočamo uporabo enega izmed dotikalnih fungicidov, kot so captan, delan, dithane DG, dithane M – 45, kor DG, mazeb, merpan 80 WDG, syllit, polyram DF ali podoben. Za varstvo pred jablanovo plesnijo škropivu obvezno dodajte karathane ali žveplov pripravek .Datum objave obvestila: 06.09.2004 11:00
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS