48. Varstvo jablan - 06.09.2004 11:00 - Poslano


Askospor jablanovega škrlupa ne najdemo več, zato ni nevarnosti za primarne okužbe. V nasadih, kjer je na listih in plodovih prisoten škrlup še vedno obstaja možnost pojava sekundarnih okužb plodov. Tudi pogoste padavine in nevihte ustvarjajo v takšnih sadovnjakih ugodne razmere za razvoj sekundarnih okužb plodov. Svetujemo, da nadaljujete z uporabo kontaktnih fungicidov kot so: Delan SC 750, Merpan 50 WP , Merpan 80 WDG, Captane 45 WP , Dithane DG , Dithane M – 45 , Mazeb , Polyram DF ali Sylit . V nasadih, kjer do sedaj niste našl i škrlupa lahko podaljšate časovne presledke med škropljenji na 12 do 14 dni. V nasadih, kjer je na listih in plodovih prisoten škrlup naj bodo ti presledki krajši, v povprečju 10 do 12 dni.

Proti pepelasti plesni priporočamo dodajanje pripravkov na osnovi žvepla kot so: Cosan, Kumulus, Microthiol, Močljivo žveplo, Pepelin ali Sumpor SC – 80 vse v 0,2 % koncentraciji.

Na podlagi vsote efektivnih temperatur, spremljanja ulova metuljev jabolčnega zavijača na feromonske vabe in opazovanj domnevamo, da se je na o bmočju Celjske regije začel let metulj ev drugega rodu med 10. in 14. julijem. V insektariju še vedno beležimo izlete prvega rodu jabolčnega zavijača, vendar število v zad njih dneh upada. Leta prve in druge generacije se med seboj prekrivata.

Svetujemo vam , da v nasadih, kjer ste proti jabolčnemu zavijaču škropili z enim od insekticidov iz skup ine zaviralcev razvoja insektov IRI, insekticidov MCA skupine ali insekticidov iz klornikotinilne skupine med 5. in 10. julijem, opravite škropljenje z enim od kontaktnih insekticidov med 20. in 28. julijem . Od kontaktnih insekticidov lahko uporabite naslednje: Basudin 600 EW , Diazol 50 EW , Diazinon 20 , Reldan 40 EC ali Zolone liquid . Za uspešnejše zatiranje jabolčnega zavijača lahko omenjenim insekticidom dodate še bi oinsekticid Madex v 1/3 odmerku (30 mL/ha). Redno spremljajte tudi populacijo rdeče sadne pršice .

Pripravila: A. Ferlež – Rus, M. Zmrzlak


Datum objave obvestila: 06.09.2004 11:00
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: ZMRZLAK Marko
Pripravil: Marko Zmrzlak
Seznam registriranih FFS