89. OBVESTILO VINOGRADNIKOM - 23.08.2005 12:00 - Poslano


Nevarnost širjenja okužb peronospore vinske trte je ob pogostih padavinah še vedno velika. Grozdje bo dozorelo pozneje kot sicer, zato je potrebno za dozorevanje grozdja ohraniti zdravo listje.

V vinogradih, kjer je prisotna peronospora svetujemo rabo pripravkov z lokalno sistemičnim delovanjem, kot so acrobat MZ, antracol combi, aviso DF, curzate M, curzate R, eclair, equation pro, forum star, melody duo ali melody combi. Uporabite lahko tudi pripravka quadris ali electis ali dotikalni fungicid dithane, polyram, euparen, captan in podobne ali enega izmed bakrovih pripravkov. Pri sortah kot sta refošk in žametna črnina svetujemo previdnost pri rabi bakrovih pripravkov, ker v hladnem in deževnem vremenu povzročajo ožige na listih. Odsvetujemo rabo pripravkov kot sta folpan in eupraren, ker ostanki teh sredstev ovirajo vrenje mošta.

Proti oidiju vinske trte škropivu dodajte enega izmed žveplovih pripravkov kot je cosan, pepelin ali kumulus.

Ob pojavu sive grozdne plesni na grozdju, svetujemo škropljenje v območju grozdov z enim izmed učinkovitejših pripravkov kot so teldor, switch ali cantus. Sredstva lahko uporabite najpozneje 3 oziroma 4 tedne pred trgatvijo.


Datum objave obvestila: 23.08.2005 12:00
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS