110. Varstvo vinske trte - 28.07.2006 15:00 - Poslano


V sušnih območjih ni nevarnosti za okužbe vinske trte s peronoosporo in oidijem. Večja nevarnost za okužbe je v območjih s pogostimi plohami in močnimi rosami. Za varstvo pred peronosporo priporočamo rabo organskih dotikalnih fungicidov kot je antracol, bravo 500 SC, captan 45 WP, dithane M-45, dithane DG, delan SC-750, mazeb, penncozeb 80 WP, polyram DF, electis 75 WG ali kombiniranih pripravkov z bakrom kot sta bakreni antracol ali bakreni dithane ali rabo bakrovih pripravkov. V legah, kjer se je letos peronospora že pojavila, lahko v primeru ugodnih razmer za razvoj bolezni uporabite tudi enega izmed fungicidov z lokalno sistemičnim delovanjem. Za varstvo pred oidijem škropivu obvezno dodajte žveplov pripravek. Za dober nanos škropiva predhodno odstranite odvečno listje med grozdjem, ob tem pa puščajte liste nad grozdi, saj ti ščitijo jagode pred sončnimi ožigi in pred izpiranjem škropilne obloge.

Opozorilo trsničarjem

Trsničarje opozarjamo, da je v začetku avgusta potrebno opraviti še eno škropljenje nasadov proti ameriškemu škržatku, prenašalcu zlate trsne rumenice. Škropljenje lahko opravite s pripravkom pyrinex 25 CS, reldan 40 EC, decis 2,5 EC ali decis 6,25 EG.


Datum objave obvestila: 28.07.2006 15:00
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS