54. VARSTVO SADNEGA DREVJA - 28.06.2004 14:00 - Poslano


Varstvo jablan in hrušk pred škrlupom in jablanovo plesnijo

V večini jablanovih in hruševih nasadov so prisotne okužbe s škrlupom. Nevarnost nadaljnjih okužb je ob vsakem dežju velika, zato priporočamo sadjarjem preventivna škropljenja z uporabo enega izmed številnih dotikalnih fungicidov.

Za varstvo pred jablanovo plesnijo škropivu obvezno dodajte karathane ali žveplov pripravek. Pri sortah okuženih z jablanovo plesnijo priporočamo izrezovanje okuženih poganjkov in uporabo enega izmed triazolnih ali strobilurinskih pripravkov. Izrezovanje poganjkov opravite v obdobju suhega vremena, ko ni nevarnosti okužb z bakterijo hruševega ožiga.

Dva tedna po predhodnem zatiranju jabolčnega zavijača je potrebno ponoviti škropljenje nasadov z enim izmed standardnih insekticidov kot je npr. basudin, diazol, diazinon, reldan ali zolone.


Datum objave obvestila: 28.06.2004 14:00
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS