54. VARSTVO POLJŠČIN IN VRTNIN - 28.06.2004 14:00 - Poslano


Varstvo krompirja

Pridelovalcem krompirja še naprej svetujemo varstvo krompirjevih nasadov pred krompirjevo plesnijo z uporabo sistemičnega fungicida kot je ridomil gold ali galben M. V nasadih spremljajte pojav ličink koloradskega hrošča. Delovanje insekticida je boljše pri mlajših stadijih ličink in pri škropljenju v večernih urah.


Datum objave obvestila: 28.06.2004 14:00
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS