37. Varstvo jablan pred cvetenjem - 16.04.2004 14:15 - Poslano


ŠKROPLJENJE JABLAN PRED CVETENJEM

Alenka Ferlež, univ. dipl. inž. agr., Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

FENOLOŠKI RAZVOJ JABLAN

Prva polovica meseca aprila je bila v znamenju hladnega in deževnega vremena, kar je vplivalo na zelo počasen fenološki razvoj jablan. Fenološki razvoj jablan posameznih sort se počasi izenačuje in je v povprečju v fazi zelenih popkov D (BBCH 55 – 56). Vidno rdečo kapico sredinskih cvetov – fenofaza E (BBCH 57) lahko opazimo samo pri določenih socvetjih sorte Idared. V razvoju zaostaja edino sorta Gloster, ki je v fenofazi C3-D (BBCH 54-55). Letos se listi hitreje razvijajo kot cvetovi, zato pričakujemo najprej ozelenitev in nato ob dvigu temperatur sočasno cvetenje vseh sort. Razvoj listja pomeni tudi večji potencial za prve okužbe z janblanovim škrlupom, zato pazite na presledke med škropljenji.

VARSTVO JABLAN PRED BOLEZNIMI IN ŠKODLJIVCI

Jablanov škrlup (Vernturia inaequalis)

Glede na izpolnjene ekološke pogoje, zabeležene okužbe (5. 4.močna okužba) z jablanovim škrlupom in dolgotrajno omočenega listja v prvi dekadi aprila svetujemo, da opravite škropljenje z enim od kontaktnih fungicidov z daljšim kurativnim delovanjem. Zaradi nestanovitnega aprilskega vremena, velikih količin dežja priporočamo krajše časovne presledke med škropljenji. V krajših presledkih škropimo takrat, ko na novo zraste v povprečju 1,5 lista ali ko pade več kot 40 mm dežja.

Priporočamo, da zdaj uporabite enega izmed fungicidov, ki delujejo tudi kurativno. Zato dajemo prednost anilinopirimidinskima pripravkoma Chorus 75 WG ali Mytos ali fungicidu na osnovi dodina Syllit 400 SC. Omenjena sredstva imajo 50 do 60 ur kurativnega delovanja. Poleg omenjenih fungicidov lahko uporabite tudi pripravke na osnovi:

  • ditianona: Delan SC 750 (od 36 do 48 ur kurativnega delovanja) ali

  • mankozeba: Dithane DG, Dithane M-45, Dithane M-45 Flo, Dithane M-70, Dithane S 60, Kor DG, Mankozeb 80 WP, Mazeb, Penncozeb 75 DG, Penncozeb 80 WP (do 36 ur kurativnega delovanja) ali

  • metirama: Polyram DF (od 25 do 30 ur kurativnega delovanja) ali

  • tirama: Tiram 80 WG (do 30 ur kurativnaga delovanja)

V integrirani pridelavi je uporaba vseh navedenih pripravkov omejena na 4 tretiranja. Uporaba fungicidov s sistemičnim delovanjem je zdaj še nesmiselna, saj je razvito še premalo sprejemne listne mase.

Jablanova pepelovka (Podosphaera leucotricha)

V nasadih, kjer ste v preteklem letu imeli težave s pepelasto plesnijo priporočamo, da v času pred cvetenjem dodate sredstvom za zatiranje škrlupa pripravke na podlagi dinoka-pa kot sta: Karathane EC ali Karathane WP, ki delujejo tudi pri nizkih temperaturah. Uporaba omenjenih pripravkov je v integrirani pridelavi omejena na dve tretiranji letno. Svetujemo, da pripravke uporabite v dveh zaporednih škropljenjih. To je preventiven pristop k bolezni, s katerim pa bolezni ne moremo popolnoma preprečiti. Poleg kemičnega zatiranja je pomembno tudi mehansko odstranjevanje plesnivih poganjkov skozi vse leto.

Rdeča sadna pršica (Panonychus ulmi)

Izleganje ličink iz zimskih jajčec se še ni začelo. Ob prvi otoplitvi lahko pričakujemo začetek izleganja ličink. V nasadih, kjer so bili pragovi škodljivosti ob zimskem pregledu jajčec preseženi priporočamo, da ob prvi najdeni ličinki opravite škropljenje z akaricidom Apollo 50 SC, v 0,4 – 0,5 % koncentraciji. Ta deluje na jajčeca, zato mora biti njegova uporaba opravljena pravočasno in dovolj zgodaj.

Jabolčna grizlica (Hoplocampa testudinea)

Prve osice jabolčne grizlice pričnejo letati tik pred začetkom cvetenja. Zato je takrat čas, da v nasade izobesite bele lepljive plošče za spremljanje naleta osice. Plošče izobesite pri tistih sortah, ki prve cvetijo (Idared, Summerred…) in dovolj visoko, da so dobro vidne. Prag škodljivosti je več kot 30 osic na posamezno ploščo. Osice pričnejo z odlaganjem jajčec na čašne liste v času odcvetanja. Takrat je optimalen čas za zatiranje. O spremljanju naletov in pravem času zatiranja vas bomo obvestili.


Datum objave obvestila: 16.04.2004 14:15
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: ZMRZLAK Marko
Pripravil: Marko Zmrzlak
Seznam registriranih FFS