109. OLJKA - 06.09.2004 10:57 - Poslano


Oljčna muha

Glavnino pojava oljčne muhe pričakujemo v avgustu in septembru, podrobnejše informacije za zatiranje oljčne muhe bodo objavljene v prihodnjih obvestilih.

Poletna rez

Sedaj je tudi čas za poletno rez. Izrezujemo samo bohotivke. Rez opravimo do začetka septembra.

Pripravil: Matjaž Jančar


Datum objave obvestila: 06.09.2004 10:57
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: ŽEŽLINA Ivan
Pripravil: Ivan Žežlina
Seznam registriranih FFS