95. OBVESTILO O VARSTVU OLJNE OGRŠČICE PRED BOLEZNIMI - 24.10.2023 05:27 - Zaključeno


 

V SV Sloveniji se posevki oljne ogrščice hitro razvijajo, odvisno od sorte in časa setve, prisotne pa so tudi že okužbe s suho trohnobo stebla ogrščice (suha trohnoba zelja Leptosphaeria maculans = Phoma lingam) in drugih bolezni. Svetujemo vam, da pregledate posevke oljne ogrščice in po potrebi uporabite enega izmed fungicidov.

 

Priporočamo uporabo naslednjih fungicidov: Folicur EW 250 0,5 l/ha ali Tebusha 25%EW 1l/ha ali Orius 25 EW 1 l/ha ali Caramba 1,2 l/ha ali Plexeo 1,2 l/ha ali Sirena 1,2 l/ha ali Score 250 0,5 l/ha ali Mavita 250 EC 0,5 l/ha ali Propulse 1l/ha ali Protendo 300 EC 0,6 l/ha ali Prosaro 1 l/ha ali Pecari 300 EC 0,6 l /ha ali Revyona 1,6 ali Polyversum 0,1kg/ha. Odmerek prilagodimo velikosti oljne ogrščice. Za dobro delovanje fungicidov so potrebne dnevne temperature zraka nad 12°C.

 

Ogrščica najboljše prezimi v fazi 7-8 listov, največ 10 listov, optimalno je 20-25 rastlin na m² ter debelina koreninskega vratu 8-10 mm. Prevelike rastline so pozimi občutljivejše na mraz, podvržene so mehanskim poškodbam zaradi snega, kar lahko privede do večjega zimskega propadanja rastlin in posledično zmanjšanja pridelka. Uporaba omenjenih fungicidov tudi upočasni jesensko rast oljne ogrščice, jo naredijo močnejšo in dobro pripravljeno za prezimovanje.

Pred uporabo posameznih fitofarmacevtskih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo. Upoštevati je potrebno predpisane razdalje od voda 1. in 2. reda vzpostaviti je potrebno varovalne pasove ob vodotokih, kjer velja prepoved uporabe gnojil in FFS (glej spodaj).Upoštevajte dobro kmetijsko prakso varstva rastlin s poudarkom na varovanju čebel ter na vodenje evidenc o uporabi fitofarmacevtskih sredstev, ki jih je treba hraniti tri leta. Hraniti morate tudi račune o nabavi sredstev za varstvo rastlin. Evidence in račune morate hraniti tri leta, vključeni v KOPOP pa pet let.


Datum objave obvestila: 24.10.2023 05:27
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MIKLAVC Jože
Pripravil: Jože Miklavc
Seznam registriranih FFS