90. OBVESTILO O ZATIRANJU REPNE GRIZLICE IN BOLHAČEV - 04.09.2023 13:39 - Zaključeno


Na posevkih nekaterih križnic, kot je npr. gorjušica se je pričela pojavljati poškodbe od bolhačev in repne grizlice. Samo za zatiranje bolhačev je na gorjušici registriran pripravek Decic 100 EC v 63 ml/ha. Na ostalih križnicah, kot npr. krmna ogrščica je mogoče uporabiti še Karate zeon v 0,15 L/ha, ki je registriran za zatiranje drugih grizočih in sesajočih žuželk.

 

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 04.09.2023 13:39
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MIKLAVC Jože
Pripravil: Jože Miklavc
Seznam registriranih FFS