95. Varstvo vinske trte - 07.08.2023 16:05 - Zaključeno


Vinska trta v odvisnosti od sorte in lege vinograda postopoma prehaja v fazo zorenja in sortno značilnega barvanja grozdnih jagod (BBCH 81). Za zaključna škropljenja za varstvo pred peronosporo je primerna izbira bakrovih pripravkov kot so Badge WG, Cuprablau Z 35 WP/ WG/ 50 WP, Cuproxat, Kocide 2000, Nordox 75 WG, ki imajo 21 dnevno karenčno dobo. Pri sortah, ki dozorevajo pozneje, lahko uporabite tudi kombiniran pripravek z bakrom Pergado C ali katerega od drugih kombiniranih pripravkov, ki so dovoljeni za uporabo v tej razvojni fazi vinske trte in imajo krajšo karenco. Za varstvo pred oidijem lahko škropilni brozgi dodate enega izmed registriranih pripravkov na osnovi močljivega žvepla kot so Azumo WG, Cosan, Kumulus DF, Microthiol disperss, Microthiol special, Pepelin, Sulfar, Thiovit jet, Vindex 80 WG (vsi 28 dni karence) ali Vertipin (5 dni). V vinogradih, kjer se je oidij močneje pojavil, lahko zaradi zmanjšanja okužb in infekcijskega potenciala glive za naslednje leto namesto žvepla uporabite kontaktni pripravek Karathane gold (21 dni) ali Kusabi (28 dni).

Glede na preteklo deževno vreme in pogosto prisotnost poškodb na grozdih zaradi toče ali grozdnih sukačev, pričakujemo v času dozorevanja grozdja več težav s pojavom sive grozdne plesni – botritisa. Vinogradnikom svetujemo, da ob začetku mehčanja grozdnih jagod uporabite enega od ustreznih fungicidov (botriticidov) kot so Cantus (28 dni), Libreto (14 dni), Mythos (21 dni), Prolectus (14 dni), Pyrus 400 SC (35 dni), Scala (21 dni), Switch 62,5 WG (21 dni), Teldor SC 500 (14 dni) ali Zenby (21 dni). Za zmanjševanje okužb lahko uporabite tudi pripravka Orocide plus ali Prev-gold (oba 1 dan karence). Na voljo so tudi pripravki na osnovi mikroorganizmov s krajšo karenco (do 1 dan) kot so: Amylo-X, Botector ali Serenade ASO (le za namizno grozdje), Polyversum, Taegro ali Univerzalni fungicid in so dovoljeni so tudi v ekološki pridelavi. Nanos botriticidov lahko opravite le v območju grozdov in temu ustrezno prilagodite tudi odmerek pripravkov ter količino vode. Nanos škropilne brozge je boljši, če pred tem opravite delno razlistanje in zagotovite dobro omočenost grozdov.

Pred rabo fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite in upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja! V fazi dozorevanja grozdja bodite pozorni na varnostne dobe pripravkov in v primeru načrtovanih zgodnejših trgatev izberite tiste s krajšo karenco.


Datum objave obvestila: 07.08.2023 16:05
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ŽIGON Primož
Pripravil: Primož Žigon
Seznam registriranih FFS