89. ZATIRANJE PLEVELOV NA STRNIŠČIH - 07.08.2023 08:20 - Zaključeno


 

Na strniščih zatiramo večletne plevele kot so njivski slak, plazeča pirnica, prsati pesjak, njivski osat, dresni, topolistna kislica (t.i. ščavje) in druge kislice, navadni pelin, navadni regrat, robide, trpotci, divji sirek, ostrice (Cyperus), ki jih v posameznih kulturah težje zatremo. Hkrati zatiramo tudi enoletne plevele (pelinolistno ambrozijo in druge). Če so prisotni le enoletni pleveli, jih lahko mehansko uničimo s plitko obdelavo in setvijo različnih dosevkov. V kolikor so prisotni večletni koreninski pleveli priporočamo uporabo herbicidov. Strnišča pustimo, da se pleveli začnejo ponovno razvijati in da dosežejo dovolj listne mase za najučinkovitejše zatiranje. Večletni pleveli se naj razvijejo do višine 10 cm, takrat uporabimo totalni herbicid. Pustimo ga delovati 2-3 tedne, nato se odločimo za pripravo tal za naslednje posevke.

 

Uporabimo lahko naslednje herbicide na osnovi glifosata in dikambe, registrirane za uporabo na strniščih :

 • Banvel* 480 S – 0,75 l/ha za širokolistne plevele (slak, osat…);

 • Boom efekt - 2-3 l/ha za enoletne plevele ter od 2,5 do 9 l/ha za večletne plevele (prstasti pesjak, njivski slak, robide, ostrice - Cyperus sp., divji sirek, navadni osat, kislice- Rumex sp., pelin, plazeča pirnica…);

 • Bqm super – 1,5 l/ha za enoletne in 3-4 l/ha za večletne plevele;

 • Clinic TF - 2 – 6 l/ha za enoletne in večletne plevele;

 • Clinic xtreme (staro ime Credit xtreme) – 1,33 – 4 l/ha za enoletne in večletne plevele;

 • Helosate 450 SL ali Helosate 450 TF – 4 l/ha na strnišču; (v prodaji do 1.9.2023, v uporabi do 1.9.2024)

 • Rodeo plus - 1,5 – 5 l/ha za enoletne in večletne plevele;

 • Roundup energy- 1,5- 3 l/ha za enoletne plevele, 2,5 do 6,4 l/ha za večletne plevele (prstasti pesjak, njivski slak, robide, ostrice - Cyperus sp., divji sirek, navadni osat, kislice- Rumex sp., pelin, plazeča pirnica…);

 • Roundup max – 2-4 l /ha za enoletne plevele, 2,5 do 8 l/ha za večletne plevele (prstasti pesjak, njivski slak, robide, ostrice - Cyperus sp., divji sirek, navadni osat, kislice- Rumex sp., plazeča pirnica…);

 • Roundup star – 5 l /ha za enoletne plevele in za večletne plevele;

 • Shyfo – 1,5-3 l/ha za enoletne plevele, 2 - 3 l/ha za zatiranje plazeče pirnice;

 • Tajfun 360 - 2-4 l/ha za enoletne plevele, 6 l/ha za večletne plevele;

 • Touchdown system 4 - 2-3 l/ha za enoletne plevele ter 4-6 l/ha za večletne plevele (prstasti pesjak, njivski slak, divji sirek, navadni osat, kislice- Rumex sp., pelin, regrat, plazeča pirnica…).

* Prepovedan na VVOI in vključene v KOPOP, v ukrep Vodni viri.

PRED UPORABO POSAMEZNIH FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV JE POTREBNO UPOŠTEVATI NAVODILA ZA UPORABO TER VODITI EVIDENCE O UPORABI FFS IN HRANITI RAČUNE TRI LETA, ZA VKLJUČENE V KOPOP PA 5 LET.

 

 

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 07.08.2023 08:20
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MIKLAVC Jože
Pripravil: Jože Miklavc
Seznam registriranih FFS