93. VARSTVO ČEBULNIC - 28.07.2023 14:15 - Zaključeno


Populacije resarjev na čebuli in poru so velike. Zdaj je potreben pregled v nasadih pora in zatiranje dovolj zgodaj, da preprečimo prerazmnožitev. Okvirni prag zatiranja za resarje v poru je 50 % napadenih rastlin, kar ugotavljamo s pregledom najmanj desetih rastlin na petih mestih, najlažje z otresanjem na bel papir. Primerna pripravka sta Laser ali Karate Zeon in z registracijo za manjšo uporabo tudi Neemazal. Po prvem škropljenju po enem tednu ponovimo pregled in po potrebi spet ukrepamo a z drugo aktivno snovjo.

Na poru je tudi povečana nevarnost pojava rje. Ob prvih vidnih bolezenskih znamenjih lahko širjenje bolezni dobro omejimo s fungicidom Luna experience ali s pripravki z azoksistrobinom (Chamane, Mirador, Norios, Ortiva, Zaftra, Zoxis). Od sredstev z registracijo za manjše uporabe sta na voljo še pripravka Sercadis plus in Signum.

Pred rabo insekticidov skrbno preberite navodila proizvajalcev sredstev in upoštevajte registracije pripravkov. Posebej bodite pozorni na varovanje čebel!


Datum objave obvestila: 28.07.2023 14:15
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: David Snoj, Primož Žigon, Meta Zemljič
Pripravili: David Snoj, Primož Žigon. Uredila: Meta Zemljič
Seznam registriranih FFS