89. Stenice na vrtninah - 26.07.2023 08:02 - Zaključeno


Na vrtninah opažamo povečan pojav raznih vrst stenic, predvsem na paprikah in drugih plodovkah, bučnicah, kapusnicah ter fižolu, blitvi in drugod. Gre za žuželke, ki imajo ustni aparat oblikovan za zbadanje v rastlinsko tkivo in sesanje sokov. Na mestih sesanja se najprej pojavijo drobne svetle točke, čemur sledijo deformacije tkiv - listov, pecljev, poganjkov, cvetov ali plodov. Poleg najpogostejših domačih vrst (zelena smrdljivka, sivi smrdljivec, vrste iz rodov Lygus, Eurydema in še nekatere), se v zadnjih letih tudi pri nas širi marmorirana smrdljivka (Halyomorpha halys), zelo škodljva tujerodna vrsta, ki napada številne kmetijske rastline, predvsem sadne vrste in vrtnine. Zatiranje stenic z insekticidi je težavno, saj veljajo za precej odporne škodljivce. Jajčna legla najdemo na spodnjih streneh listov, če jih odkrijemo jih mehansko uničimo. Pri nas sta proti marmorirani smrdljivki na paradižniku, papriki, jajčevcu in kumarah na prostem dovoljena insekticida Mospilan in Karate Zeon (oba imata registracijo za manjše uporabe).

Pred rabo fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite in upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!


Datum objave obvestila: 26.07.2023 08:02
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Meta
Pripravila: Meta Zemljič
Seznam registriranih FFS