85. Varstvo vinske trte - 25.07.2023 07:16 - Zaključeno


Nevarnost za okužbe s peronosporo in oidijem je še vedno velika. Ogroženi so zlasti vinogradi kjer so bolezenska znamenja na listih in grozdih že prisotna. Vinogradnikom svetujemo nadaljevanje preventivnega varstva, ki ga opravljajte v rednih časovnih intervalih. Za naslednje škropljenje proti peronospori svetujemo uporabo pripravkov s kombiniranim kontaktnim in sistemičnim oz. polsitemičnim delovanjem kot so Allum, Ampexio, Cymbal, Folpan Gold, Forum star, Magma triple WG, Mikal flash, Mikal premium F, Momentum F, Momentum trio, Orondis, Orondis ultra, Orvego, Pergado C, Pergado D, Pergado F, Pergado SC, Profiler, Reboot, Revus, Sanvino, Sfinga Extra WDG, Twingo, Zorvec Vinabel ali Zorvec Zelavin. Uporabite lahko tudi katerega od pripravkov na osnovi aktivne snovi ciazofamid (Daimyo F, Mildicut, Videryo F, Vincya F). Uporabo slednjih še posebej priporočamo za preprečevanje širjenja bolezni in zaustavljanje aktivnih okužb na trtah s prisotnimi bolezenskimi znamenji. V vinogradih, kjer imate z obvladovanjem peronospore manj težav, lahko za naslednje škropljenje izberete katerega od kontaktnih fungicidov kot so Delan Pro, Enervin, Follow 80 WG, Folpan 80 WDG, Solofol ali pripravka Cabrio top in Universalis, ki hkrati delujeta tudi proti oidiju. Na voljo so tudi pripravki na osnovi kalijevaga fosfonata (Foshield, Soriale LX, LBG -01F34) ali pripravek Fytosave. Slednjega lahko uporabite tudi v ekoloških vinogradih kjer sicer varstvo temelji na uporabi bakrovih pripravkov kot so Badge WG, Cupoxat, Kocide 2000 ali Nordox 75 WG.

Do začetka zorenja so grozdne jagode občutljive za okužbe z odijem. Pogoji za okužbe so v letošnjem letu zelo ugodni, zato je z obvladovanjem bolezni v vinogradih več težav. Svetujemo, da za naslednje škropljenje ponovno uporabite katerega od pripravkov s sistemičnim oz. polsistemičnim delovanjem kot so Collis, Custodia, Difcor 250 EC, Domark 100 EC, Dynali, Folicur EW 250, Luna experience, Luna max, Mavita, Mystic 250 EC, Nativo 75 WG, Orius 25 EW, Prosper CS 300, Revyona, Score 250 EC, Sercadis, Spirox, Spirox D, Talendo extra, Tebusha 25% EW, Topas 100 EC, Unicorn DF ali Vivando, ki jim dodajte tudi žveplo v zmanjšanem odmerku. Za zatiranje oidija sta na voljo tudi kontaktna pripravka Karathane gold in Kusabi. V ekološki pridelavi lahko za varstvo pred oidijem uporabite žveplo ali pripravke na podlagi mikroorganizmov kot so AQ 10, Sonata, Taegro ali pripravek Karbicure oz. Vitisan (kalijev hidrogen karbonat).

Zaradi pogostih in intenzivnih padavin v vinogradih prihaja do hitrega spiranja fungicidne obloge, zato bodite pri načrtovanju škropljenja s kontaktnimi pripravki še posebej pozorni na količino dežja. Nanos ponovno opravite v primeru, da pade več kot 20-25 mm padavin oz. najkasneje po 7 dneh od prejšnjega škropljenja.

V primeru poškodb vinogradov zaradi toče je priporočljiva prednostna uporaba kombiniranih pripravkov, ki vsebujejo a.s. folpet (npr. Forum star, Sfinga extra WDG, Pergado F, Folpan gold, Mikal flash ipd.) ali kontaktnih pripravkov na osnovi folpeta: Follow 80 WG, Folpan 80 WDG in Solofol.

Pred rabo fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite in upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!


Datum objave obvestila: 25.07.2023 07:16
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ŽIGON Primož
Pripravil: Primož Žigon
Seznam registriranih FFS