81. Varstvo vinske trte - 17.07.2023 10:00 - Zaključeno


V drugi polovici tedna so ponovno napovedane padavine, zato bodo pogoji za okužbe s peronosporo in oidijem spet bolj ugodni. Za okužbe s peronosporo so občutljivi predvsem novo prirastli listi na zalistnikih, v vinogradih s prisotnimi bolezenskimi znamenji pa je velika nevarnost sekundarnih okužb in širjenja bolezni tudi na grozdnih jagodah. Priporočamo, da škropljenje s fungicidi opravite najkasneje pred napovedanim dežjem. Ponovno lahko uporabite kombinirane kontaktne in sistemične oz. polsitemične pripravke kot so Allum, Ampexio, Cymbal, Folpan Gold, Forum star, Magma triple WG, Mikal flash, Mikal premium F, Momentum F, Momentum trio, Orondis, Orondis ultra, Orvego, Pergado D, Pergado F, Pergado SC, Profiler, Reboot, Revus, Sanvino, Sfinga Extra WDG, Twingo, Zorvec Vinabel ali Zorvec Zelavin. Izberete lahko tudi katerega od pripravkov s kontaktnim delovanjem kot so Daimyo F, Mildicut, Videryo F, Vincya F, Enervin ali Delan Pro, Follow 80 WG, Folpan 80 WDG in Solofol. Pripravka Cabrio top in Universalis hkrati delujeta tudi proti oidiju. Na voljo so tudi pripravki na osnovi kalijevaga fosfonata (Foshield, Soriale LX, LBG -01F34) ali pripravek Fytosave, ki je dovoljen tudi v ekološki pridelavi. V vinogradih z bojno rastjo lahko namesto naštetih fungicidov uporabite katerega od pripravkov z vsebnostjo bakra, ki vpliva na zmanjšuje intenzivnosti rasti. Na voljo je kombiniran pripravek Pegado C ali drugi kontaktni fungicidi, ki vsebujejo le baker (Badge WG, Cupoxat, Kocide 2000 ali Nordox 75 WG).

Za varstvo pred oidijem lahko uporabite pripravke s sistemičnim oz. polsistemičnim delovanjem kot so Collis, Custodia, Difcor 250 EC, Domark 100 EC, Dynali, Folicur EW 250, Luna experience, Luna max, Mavita, Mystic 250 EC, Nativo 75 WG, Orius 25 EW, Prosper CS 300, Revyona, Score 250 EC, Sercadis, Spirox, Spirox D, Talendo extra, Tebusha 25% EW, Topas 100 EC, Unicorn DF ali Vivando, ki jim dodajte tudi žveplo v zmanjšanem odmerku. V primeru močnejšega pojava oidija svetujemo, da opravite škropljenje s kontaktnim fungicidom na osnovi aktivne snovi meptildinokap (Karathane gold) in nato po nekaj dneh uporabite sistemični pripravek s kurativnim delovanjem (kot npr. pripravki na osnovi spiroksamina, tebukonazola, difenokonazola ipd.). V ekološki pridelavi lahko za varstvo pred oidijem uporabite žveplo ali pripravke na podlagi mikroorganizmov kot so AQ 10, Sonata, Taegro ali pripravek Karbicure oz. Vitisan (kalijev hidrogen karbonat).

Pogostost škropljenj prilagodite zdravstvenemu stanju vinograda, intenzivnosti prirasta zelenih delov, količini padavin ter lastnostim izbranega fungicida. Škropljenja s sistemičnimi pripravki opravljajte v približno 10 dnevnih časovnih intervalih. Pri uporabi kontaktnih pripravkov je priporočljivo škropljenje ponoviti najkasneje po 7 dneh oz. prej, v primeru, da pade več kot 20-25 mm padavin.

V primeru poškodb vinogradov zaradi toče je priporočljiva prednostna uporaba kombiniranih pripravkov, ki vsebujejo a.s. folpet (npr. Forum star, Sfinga extra WDG, Pergado F, Folpan gold, Mikal flash ipd.) ali kontaktnih pripravkov na osnovi folpeta: Follow 80 WG, Folpan 80 WDG in Solofol.

Pri izbiri fungicidov bodite pozorni na preprečevanje odpornosti proti FFS oz. t.i. antirezistenčno strategijo, zato dosledno upoštevajte število dovoljenih uporab pripravkov ter priporočila o menjavanju skupin aktivnih snovi z različnimi načini delovanja. Podrobnejše informacije o pravilih antirezistenčne strategije pri uporabi FFS so na voljo na spletni strani Integrirano varstvo rastlin.


Datum objave obvestila: 17.07.2023 10:00
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ŽIGON Primož
Pripravil: Primož Žigon
Seznam registriranih FFS