74. VARSTVO KROMPIRJA - 05.07.2023 08:20 - Zaključeno


V nasadih krompirja je treba nadaljevati z rednim varstvom rastlin pred krompirjevo plesnijo, saj je nestanovitno vreme s pogostimi padavinami ugodno za razvoj bolezni. V teh razmerah priporočamo predvsem rabo fungicidov z delnim sistemičnim in/ali dotikalnim delovanjem kot so Banjo forte, Carial flex, Reboot, Revus, Zorvec endavia ali tudi Ranman top ter Polyram DF ali katerega od pripravkov na osnovi fluazinama kot so Banjo, Shirlan 500 SC, Flowncid in Winby ali bakrov pripravek Cuprablau Z 35 WP/WG, Badge WG in Nordox 75 WG. Oblogo dotikalnega fungicida je potrebno obnoviti po vsakem obilnejšem dežju.

V nasadih bodite pozorni tudi na pojave črne listne pegavosti krompirja. Obe bolezni zatirata pripravka Revus top in Zignal super ter delno fungicidi na osnovi bakra. V primeru močnejših okužb pa lahko uporabite katerega od specialnih fungicidov za zatiranje črne listne pegavosti kot so sredstva na osnovi azoksistrobina (Chamane, Mirador 250 SC, Noris, Ortiva, Zaftra azt 250 SC), difenokonazola (Mavita 250 EC, Score 250 EC) ter Propulse ali Sercadis plus.

Spremljajte tudi razvoj koloradskega hrošča. Za zatiranje ličink lahko uporabite katerega od insekticidov s kratko karenco kot so Asset five, Raptol koncentrat, Azatin EC (vsi s karenco 3 dni) ali Neemazal T/S (karenca je 4 dni). Vsi so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi. Pripravki Mospilan 20 SG, Benevia, Coragen, Voliam in Laser plus imajo 14-dnevno karenco. Zatirajte mlade ličinke, škropljenje opravite proti večeru ali zgodaj zjutraj!


Datum objave obvestila: 05.07.2023 08:20
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Urbančič Zemljič Meta
Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt
Seznam registriranih FFS