67. Listne uši na vrtninah - 19.06.2023 12:33 - Zaključeno


Listne uši so se začele pojavljati na raznih vrtninah tako na prostem kot v zavarovanih prostorih. Opažamo jih zlasti na mladih kumarah v rastlinjakih in na fižolu. Pri načrtovanju varstvenih ukrepov upoštevajte, da imajo pri vzdrževanju populacij listnih uši pomembno vlogo njihovi naravni sovražniki - razne polonice, parazitoidne osice, navadna tenčičarica, muhe trepetalke ipd., tako da zatiranje z insekticidi pogosto sploh ni potrebno. Priporočamo pogostejše pregledovanje rastlin in ukrepanje po potrebi. V primeru močnejših namnožitev listnih uši lahko na kumarah v zavarovanih prostorih uporabite sredstva kot so Teppeki, Afinto, Sivanto prime, Biotip floral, Flora verde, Pirimor 50 WG ali Closer, na prostem pa poleg pripravkov Teppeki in Afinto še Karate zeon ali Mospilan. Za zatiranje listnih uši na fižolu so dovoljena sredstva Pirimor 50 WG, Sivanto prime in Karate zeon.

V primeru rabe insekticidov preberite in upoštevajte sredstvom priložena navodila in opozorila za varstvo čebel in drugih opraševalcev!


Datum objave obvestila: 19.06.2023 12:33
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Urbančič Zemljič Meta
Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt
Seznam registriranih FFS