61. ČEBULNA PLESEN - 07.06.2023 16:14 - Zaključeno


Pridelovalce čebule opozarjamo na pojav čebulne plesni v spomladanski čebuli. Vremenske razmere z obilico vlage so še naprej ugodne za razvoj in širjenje bolezni, zato priporočamo, da nasade zavarujete s fungicidom. Za zatiranje čebulne plesni je registriran fungicid Zorvec endavia v odmerku 0,5 l/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču v eni rastni sezoni tretira največ tri krat, z najmanj 7 dnevnimi vmesnimi presledki, pri čemer se lahko uporabi največ dva krat zapored. Za delno zmanjševanje okužb sta na osnovi a.s. fluazinam registrirana še pripravka Banjo in Shirlan 500 SC v odmerku 0,5 l/ha, na osnovi a.s. azoksistrobin pa pripravki Chaman, Mirador 250 SC, Norios, Ortiva, Zaftra AZT 250 SC in Zoxis 250 SC v odmerku 1,0 l/ha. Za zatiranje bolezni lahko uporabite tudi katerega od bakrovih pripravkov kot sta Cuprablau Z 35 WG in Cuprablau Z 35 WP v odmerku 1,5 l/ha ali Cuproxat v odmerku 5,3 l/ha.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila!


Datum objave obvestila: 07.06.2023 16:14
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Urbančič Zemljič Meta
Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt
Seznam registriranih FFS