61. OBVESTILO O VARSTVU VINOGRADOV št.7 - 07.06.2023 06:37 - Zaključeno


Vinska trta je trenutno na najbolj ugodnih legah in na sortah, ki so hitrejše v razvoju (Chardonnay, Rumeni muškat, Rizvanec) dosegla fenološko fazo BBCH 57 - 61 (socvetja popolnoma razvita, cvetovi ločeni – začetek cvetenja, okoli 10% cvetnih kapic odpadlo).

 

Zaradi bujne rasti vinske trte in pogostih padavin za preprečitev novih okužb s peronosporo vinske trte priporočamo uporabo enega od kombiniranih pripravkov kot so: Allum (2,5 kg/ha) ali Ampexio (0,5 kg/ha) ali Cymbal (0,25 kg/ha) ali Enervin (2,5 kg/ha) ali Fytosave (2 L/ha, dovoljen v ekološki pridelavi) ali Folpan Gold (staro ime Ridomil gold combi pepite, 2kg/ha) ali Forum star (1,6 kg/ha) ali Magma triple WG (3 kg/ha) ali Mikal Flash (4 kg/ha) ali Mikal Premium F (3 kg/ha) ali Momentum trio (3kg/ha) ali Momentum F (4 kg/ha) ali Orondis (0,32 L/ha) ali Orondis ultra (0,67 L/ha) ali Orvego (0,8 L/ha) ali Pergado D (1,4 L/ha) ali Pergado F (3,0 kg/ha) Pergado SC (0,6 L/ha) ali Reboot (0,4 kg/ha) ali Revus (0,6 l/ha) ali Sanvino (0,75 kg/ha) ali Sfinga Extra WDG (1,5 kg/ha) ali Tanos 50 WG (0,4 kg/ha) ali Twingo (3 kg/ha) ali Valis F (2 kg/ha) ali Zorvec vinabel (0,6 L/ha) ali Zorvec Zelavin (0,32 L/ha).

Priporočamo, da naj presledki med škropljenji ne bodo daljši kot 8-10 dni.

Uporabiti je mogoče tudi pripravka LBG-01F34 ali Soriale LX v odmerku 4 L/ha (če se uporabljata samostojno) ali 3 L/ha (v kombinaciji z drugimi fungicidi na osnovi aktivnih snovi folpet) ali Foshield (2 L/ha) ali Delan pro v odmerku 3 L/ha.

Mogoče je uporabiti tudi kontaktne pripravke s kurativnim delovanjem, kot so: Daimyo F (2,5 L/ha) ali Mildicut (4 L/ha) ali Videryo F (2,5 L/ha) ali Vincya F (2,5 L/ha).

Pripravkom Allum, Cymbal, Orondis, Pergado SC, Revus in Zorvec zelavin priporočamo dodajanje enega od kontaktnih pripravkov v vsaj polovičnem odmerku.

Nevarnost za pojav oidija vinske trte se je z otoplitvijo vremena povečala. Trenutno se oidiag indeks na posameznih opazovanih lokacijah giblje med 49 in 66 (vrednost 66 in več predstavlja veliko nevarnost za pojav in razvoj bolezni). Za preprečitev okužb s to boleznijo lahko uporabite enega od naslednjih pripravkov: Collis SC (0,4 l/ha) ali Custodia (0,35 L/ha) ali Difcor 250 EC (0,12 L/ha) ali Domark 100 EC (0,3 L/ha) ali Dynali (0,65 l/ha) ali Folicur EW 250 (0,4 L/ha) ali Fytosave (2 L/ha, dovoljen v ekološki pridelavi) ali Karathane Gold 350 EC (0,5 l/ha) ali Karbicure (5 kg/ha) ali Kusabi 300 SC (0,25 L/ha) ali Luna experience (0,375 l/ha) ali Luna max (1 l/ha) ali Mavita (0,2 l/ha) ali Mystic 250 EC (0,4 l/ha) ali Nativo 75 WG (0,16 kg/ha) ali Orius 25 EW (0,4 l/ha) ali Prosper CS 300 (1 L/ha) ali Revyona (2 L/ha) ali Score 250 EC (0,2 L/ha) ali Sercadis (0,15 L/ha) ali Spirox D (0,5 l/ha) ali Talendo (0,25 L/ha) ali Talendo extra (0,13-0,3 l/ha) ali Tebusha 25% EW (0,4 L/ha) ali Topas 100 EC (0,3 l/ha) ali Unicorn DF (2,2 kg/ha) ali Vivando (0,16 l/ha).

Sredstvom za zatiranje oidija lahko dodate še enega od pripravkov na osnovi močljivega žvepla, kot so: Azumo WG (4-8 kg/ha) ali Cosan ali Kumulus DF ali Microthiol special ali Microthiol Disperss ali Pepelin ali Thiovit jet ali Vindex 80 WG v odmerku 3,0-8,0 kg/ha ali Biotip Sulfo 800 SC (4 L/ha) ali Pol-Sulphur 80 WG, WP (4 kg/ha) ali Pol-Sulphur 800 SC (4,0 L/ha) ali Vertipin (5-7,5 L/ha) ali Cosinus (8 kg/ha) oziroma Cosavet DF ali Močljivo žveplo Karsia DF (3,6 -8 kg/ha – v primeru pojava oidija).

Trenutno v vinogradih najdemo ličinke prvega (L1) in drugega (L2) stadija ameriškega škržatka – prenašalca zlate trsne rumenice. Zaradi nevarnosti insekticidov za čebele in cvetenja vinske trte vas bomo o času uporabe insekticidov za zatiranje ameriškega škržatka pravočasno obvestili.

V PRIMERU POJAVA NEURIJ IN TOČE IMAJO PRI ZAŠČITI VINSKE TRTE PREDNOST PRIPRAVKI, KI VSEBUJEJO A.S. FOLPET: (Forum star, Sfinga extra WDG, Pergado F, Folpan Gold, Mikal flash in podobni). V tem primeru priporočamo tudi dodajanje foliarnih gnojil kot so Protifert LMW, Algoplasmin, Basfoliar aktiv ali podobnih. Pred uporabo posameznih kombinacij pripravkov in foliarnih gnojil je potrebno v navodilih za uporabo preveriti mešanje zaradi morebitnega pojava fitotoksičnosti.

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda.

V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 07.06.2023 06:37
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MEŠL Miro
Pripravil: Miro Mešl
Seznam registriranih FFS