52. Varstvo krompirja - 29.05.2023 09:29 - Zaključeno


Vremenske razmere so še naprej nevarne za razvoj krompirjeve plesni. Pregledujte posevke in jih preventivno zavarujete s fungicidom. Priporočamo predvsem rabo fungicidov s sistemičnim ali delnim sistemičnim delovanjem kot so Infinito, Proxanil 450 SC, Rival duo, Banjo forte, Revus, Zorvec endavia, Carial flex, Reboot in podobni. Uporabite lahko tudi dotikalni fungicid, vendar je treba oblogo obnoviti po vsakem obilnem dežju. Manj podvržen izpiranju je pripravek Ranman top. V ekološki pridelavi lahko uporabite bakrov pripravek.

Spremljajte tudi razvoj koloradskega hrošča. Za zatiranje ličink lahko uporabite katerega od insekticidov kot so Mospilan 20 SG, Benevia, Coragen, Voliam, Asset five, v ekološki pridelavi pa Laser plus, Nemazal T/S, Azatin EC ali Raptol koncentrat.


Datum objave obvestila: 29.05.2023 09:29
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Urbančič Zemljič Meta
Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt
Seznam registriranih FFS