48. Čebulna plesen - 19.05.2023 11:40 - Zaključeno


Pridelovalce čebule opozarjamo na pojav čebulne plesni v jesenski čebuli. Nadaljevanje razmeroma hladnega in vlažnega vremena je zelo ugodno za širjenje bolezni, zato priporočamo, da posevke zavarujete pred okužbami. Za zatiranje čebulne plesni je registriran fungicid Zorvec endavia v odmerku 0,5 l/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču v eni rastni sezoni tretira največ tri krat, z najmanj 7 dnevnimi vmesnimi presledki, pri čemer se lahko uporabi največ dva krat zapored. Za delno zmanjševanje okužb sta na osnovi a.s. fluazinam registrirana še pripravka Banjo in Shirlan v odmerku 0,5 l/ha, na osnovi a.s. azoksistrobilurin pa pripravki Chaman, Mirador 250 SC, Norios, Ortiva, Zaftra AZT 250 SC in Zoxis 250 SC v odmerku 1 l/ha. Uporabite lahko tudi katerega od bakrovih pripravkov kot sta Cuprablau Z 35 WG in Cuprablau Z 35 WP v odmerku 1,5 l/ha ter Cuproxat v odmerku 5,3 l/ha.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila!

 


Datum objave obvestila: 19.05.2023 11:40
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: Urbančič Zemljič Meta
Pripravili: Meta Urbančič Zemljič in Neja Marolt
Seznam registriranih FFS