42. VARSTVO OREHOV - 10.05.2023 07:35 - Zaključeno


Žlahtne sorte orehov postopoma začenjajo z vegetacijo. V času brstenja je smiselno opraviti škropljenje z bakrovimi pripravki, ki zmanjšujemo potencial bakterijskih povzročiteljev bolezni iz rodu Xanthomonas, ki povzročajo orehovo črno listno pegavost. Uporabite lahko pripravka Cuprablau Z 35 WG ali Cuprablau Z 50 WP. Okužbe mladih lističev so pogostejše v vlažnem vremenu, zato je glede na aktualne vremenske razmere škropljenje v času brstenja in do začetka cvetenja smiselno opraviti večkrat.

Pred škropljenjem preberite in upoštevajte sredstvom priložena navodila!


Datum objave obvestila: 10.05.2023 07:35
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ŽIGON Primož
Pripravil: Primož Žigon
Seznam registriranih FFS