39. OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV št.9 - 03.05.2023 14:14 - Zaključeno


Zgodnje sorte jablan (idared, jonagold…), so na najbolj ugodnih legah dosegle fenološko fazo: venenje cvetov (67 po BBCH skali) do konec cvetenja (69 po BBCH skali)

 

JABLANOV ŠKRLUP

 

Ob zadnjih padavinskih obdobjih smo v Mariboru zabeležili močne do zelo močne izbruhe askospor jablanovega škrlupa. Pri tem so bili na sadjarskih lokacijah izpolnjeni pogoji za eno srednjo in eno močno primarno okužbo z jablanovim škrlupom. Ob naslednjih padavinah lahko ponovno pričakujemo močnejše izbruhe askospor, zato priporočamo, da škropljenje opravite še pred napovedanimi padavinami.

 

Za škropljenje proti jablanovemu škrlupu priporočamo uporabo enega od kontaktnih ali površinskih fungicidov: aktivna snov (a.s.) metiram (Polyram DF – 2 kg/ha) ali pripravka na osnovi ditianona (Delan 700 WG - 0,75 kg/ha, Delan pro – 2,5 L/ha, Alcoban – 0,75 kg/ha) ali pripravke na osnovi kaptana (Captan 80 WG – 2 kg/ha, Merpan 80 WDG -1,88 kg/ha, Merplus - 2 L/ha, Orthocide 80 WG – 2 kg/ha, Scab 80 WG – 1,9 kg/ha, Scab 480 SC – 3,13 L/ha).

 

V kolikor škropljenje pred napovedanimi padavinami ne bo mogoče, ga je potrebno opraviti takoj po končanih padavinah oz. najkasneje v času 24 ur. V tem primeru je mogoče uporabiti enega od naslednjih pripravkov:

 

ANILINOPIRIMIDINI

IBE FUNGICIDI

 • Batalion 450 SC (0,7-1,0 L/ha)

 • Difcor 250 EC (0,2 L/ha)

 • Faban (1,2 L/ha)

 • Difol (3,5 L/ha)

 • Pyramid (1,125 L/ha)

 • Difenzone (0,2 L/ha)

 • Pyrus 400 SC (1 L/ha)

 • *Duaxo koncentrat (1,1 L na višinski meter krošnje/ha, najvišji dovoljeni odmerek pri enem tretiranju ne sme presegati 3,3L/ha)

 • Chorus 50 WG (0,45 kg/ha)

 • Mavita 250 EC (0,2 L/ha)

 • Scala (1,125 L/ha)

 • Revyona (največ 2 L/ha)

 • Avalon (1,125 L/ha)

 • Score 250 EC (0,2 L/ha)

 • Laitane (1,125 L/ha)

 

 

* Sredstva se v letu 2023 ne tržijo.

 

Naštetim pripravkom je potrebno dodati še enega od zgoraj naštetih kontaktnih pripravkov, razen pripravkoma Faban in Difol.

 

V ekološki pridelavi je mogoče uporabiti tudi pripravek Curatio – žvepleno apnena brozga, ki ima tudi letos dovoljenje za nujne primere, smejo pa ga uporabljati samo poklicni pridelovalci, ki so registrirani za ekološko pridelavo.

 

 

JABLANOVA PEPELOVKA

 

Proti jablanovi pepelovki priporočamo pri temperaturi nad 15°C dodajanje enega izmed pripravkov na osnovi močljivega žvepla v priporočenih odmerkih:

 

 • Cosan

 • Pepelin

 • Kumulus DF

 • Sulfar

 • Microthiol disperss

 • Thiovit jet

 • Microthiol special

 • Vindex 80 WG

 

V nasadih, kjer je jablanova pepelovka močno prisotna, priporočamo dodajanje pripravkov, kot so:

 

 • Luna experience

 • Stroby WG

 • *Luna care

 • *Zato 50 WG

 • Sercadis

 • Tercel

 • Sercadis plus

 

 

* Sredstva se v letu 2023 ne tržijo.

Sercadis in Sercadis plus imata delovanje tudi na jablanov škrlup

 

JABOLČNI ZAVIJAČ

 

Prve ulove metuljčkov jabolčnega zavijača smo na feromonskih vabah zabeležili 24. aprila. O optimalnih terminih zatiranja jabolčnega zavijača vas bomo pravočasno obvestili.

 

JABOLČNA GRIZLICA

 

Ulov jabolčne grizlice je na kontroliranih lokacijah majhen in neenakomeren, zato priporočamo, da nadaljujete s spremljanjem naleta na belih lepljivih ploščah (prag škodljivosti je 30 osic na posamezno belo ploščo – vsaj 2 plošči na hektar). V primeru preseženega praga škodljivosti je mogoče uporabiti Neemazal – T/S (1,5 L/ha na meter višine krošnje, poraba vode 300 – 500 L/ha na meter višine krošnje). PO KONČANEM CVETENJU je mogoče uporabiti Mospilan 20 SG (0,4 kg/ha). Oba našteta pripravka zatirata tudi sadnega listnega duplinarja in listne uši.

 

HRUŠEV OŽIG

 

Po modelu Maryblyt pogoji za okužbe s hruševem ožigom (cvetne okužbe) ob upoštevanju vremenske napovedi v naslednjih štirih dneh ne bodo izpolnjeni.

 

<span style="font-family:'Times New Roman';font-size:12pt;">Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno PREBRATI IN UPOŠTEVATI NAVODILA ZA UPORABO, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.</span>

 

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 03.05.2023 14:14
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MEŠL Miro
Pripravil: Miro Mešl
Seznam registriranih FFS