24. VARSTVO VINSKE TRTE - 12.04.2023 15:20 - Zaključeno


Vinska trta je v fazi brstenja, stopnja razvoja pa je med sortami in lokacijami različna, od faze nabrekanja brsta (BBCH 03) do stadija volne (BBCH 05) in postopnega odpiranja brstov (BBCH 07). V tem obdobju lahko vinograde poškropite z enim od registriranih žveplovih pripravkov kot so Cosan, Kumulus DF, Microthiol disperss, Microthiol special, Pepelin WG, Sulfar, Thiovit jet, Windex 80 WG ali Vertipin. Uporaba žvepla ima posreden učinek na zmanjševanje populacije škodljivih pršic kot sta trsna listna pršica šiškarica (erinoza) in pršica trsne kodravosti (akarinoza). Ukrep je smiselno opraviti predvsem v vinogradih, kjer se pršice pogosteje pojavljajo in povzročajo na listih večjo škodo. Žveplovi pripravki delujejo tudi proti oidiju ter zmanjšujejo okužbe s črno pegavostjo vinske trte. Škropljenje je treba opraviti v toplejšem delu dneva, ko dosežejo temperature zraka nad 15 °C, saj delovanje žvepla pri nižjih temperaturah ni učinkovito. Do konca fenološke faze nabrekanja brsta (BBCH 03) lahko za zatiranje rdeče sadne pršice in gabrove pršice uporabite pripravek Red fox, ki zmanjšuje tudi okužbe s črno pegavostjo vinske trte. Proti škodljivim pršicam na vinski trti je mogoče ukrepati še v kasnejši fenološki fazi, ko so mladice dolge 2 do 5 cm (BBCH 12- 15) s pripravkom Vertimec pro.


Datum objave obvestila: 12.04.2023 15:20
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ŽIGON Primož in SNOJ David
Pripravila: Primož Žigon in David Snoj
Seznam registriranih FFS