27. OBVESTILO O ZATIRANJU ŠKODLJIVCEV IN BOLEZNI NA OLJNI OGRŠČICI - 06.04.2023 09:05 - Zaključeno


V SV Sloveniji je oljna ogrščica v razvojni fazi pojava socvetja do pojava rumenega brsta. V tej fazi delajo repičarji največjo škodo z izjedanjem socvetja.

 

Prag zatiranja za repičarja:

  • Repičar:1-2 hrošča/socvetje – razpiranja brstov,

  • Repičar: 2-3 hrošči/socvetje v času nabreklih brstov,

  • Repičar: 4-6 hrošči/socvetje v času nekaj dni pred razcvetanjem prvih cvetov.

 

Kljunotaji

Škodo povzročajo ličinke kljunotajev, zavrtajo se v steblo, s tem se zmanjša prevodnost vode in hranilnih snovi po rastlini, posledično se zmanjša pridelek. Kljunotaji se začnejo pojavljati zelo zgodaj spomladi, ko se dnevne temperature dvignejo nad 10°C, temperature tal na 2 cm pa nad 6°C. Glavni nalet kljunotajev je že mimo, vendar jih še zatiramo hkrati z repičarjem.

 

Prag škodljivosti za kljunotaje znaša 10 do 20 hroščev v rumeni posodi v treh dneh.

 

Trenutne nizke temperature zraka in veter onemogočata uporabo FFS, ob otoplitvi pa priporočamo tretiranje škodljivcev, ko je presežen prag škodljivosti ter uporabo fungicidov za zatiranje bolezni.

 

Pri uporabi piretroidov naj pH škropilne brozge okoli 6,5. Za dobro delovanje fungicidov naj bodo dnevne temperature zraka nad 10°C, bolje okoli 15°C.

 

Podatki o ulovu repičarjev in kljunotajev so v spodnji preglednici:

 

Preglednica 1: Število ujetih  kljunotajev in repičarjev v rumeni posodi in na ploščah ter na socvetju

 

 

Podova

Spodnji Duplek

Lenart (Šetarova)

Središče ob Dravi

Mihovci pri Vel. Nedelji

Lipovci (Prekmurje)

Cirkovce

15.02.2023

postavitev posod

 

 

 

 

postavitev

 

16.02.2023

 

 

 

postavitev posode

 

 

postavitev

20.02.2023

2 ogrščična kljunotaja (večji hrošček)

4 repičarji

8 ogrščični kljunotaj (večji hrošček) + 132 stebelnih klunotajev

4 stebelni kljunotaji

46  kljunotajev

27  kljunotajev

 

23.02.2023

6 ogrščični kljunotaj (večji hrošček) + 29 stebelnih kljunotajev

5 ogrščični kljunotaj (večji hrošček) + 44 stebelnih kljunotajev

133 stebelnih kjlunotajev

 

 

14 kljunotajev

1 stebelnih klunotajev

28.02.2023

 

 

 

 

 

 

0 stebelnih kljunotajev

1.03.2023

4 stebelni kljunotaji

3 stebelni kljunotaji

0 stebelnih klunotajev

 

 

 

 

6.03.2023

 

 

 

 

 

 

0 stebelnih kljunotajev

8.03.2023

2 stebelni kljunotaji

4 stebelni kljunotaji

5 stebelni kljunotaji

 

 

 

 

9.03.2023

 

 

 

16 stebelnih kljunotajev

3 stebelni kljunotaji

 

 

10.03.2023

 

 

 

 

 

26 stebelnih klunotajev

0 stebelnih kljunotajev

13.03.2023

17 stebelnih kljunotajev

3 stebelni kljunotajev

20 stebelnih klunotajev

16 stebelnih kljunotajev

3 stebelni kljunotaji

3 stebelni kljunotaji

 

16.03.2023

2 repičarjev

1 stebelnih kljunotajev+ 9 repičarjev

3 stebelni kljunotaji+ 6  repičarjev

polno repičarjev

polno repičarjev

4 stebelni kljunotaji

3 stebelni kljunotaji, 5 repičarjev

21.03.2023

40 stebelnih kljunotajev+ 68 repičarjev

7 stebelnih kljunotajev+ 45 repičarjev

23 stebelnih kljunotajev+ 58  repičarjev

 

 

 

 

22.03.2023

 

 

 

 

 

 

3 stebelni kljunotaji, 123 repičarjev

24.03.2023

57 stebelnih kljunotajev+72 repičarjev

16 stebelnih kljunotajev+ 52  repičarjev

80 stebelnih kljunotajev+ 122  repičarjev

 

 

 

 

28.03.2023

0 kljunotajev+28 repičarjev+2 repičarja/socvetje

2 kljunotaja+12 repičarjev+0,5 repičarja/socvetje

2 kljunotaja+8 repičarjev+0,5 repičarja/socvetje

 

 

 

 

30.03.2023

 

 

 

1-2 repičarja/socvetje

1-2 repičarja/socvetje

 

73 repičarjev+   4 repičarji/socvetje

4.04.2023

6 kljunotajev+60 repičarjev+  4 repičarji/ socvetje

6 kljunotajev+ 80 repičarjev+ 4,6 repičarjev/ socvetje

8 kljunotajev+100 repičarjev+ 2,5 repičarjev/ socvetje

 

 

 

 

5.04.2023

 

 

 

3-4 repičarja/ socvetje

3-4 repičarja/ socvetje

2,5-3 repičarja/ socvetje

83 repičarjev, 10 repičarjev /socvetje

 

 

Preglednica 2: Seznam insekticidov registriranih za oljno ogrščico

 

SREDSTVO

ODMEREK

ČAS UPORABE

REGISTRIRAN ZA SLEDEČE ŠKODLJIVCE

 

 

 

 

PIRETROIDI TIPA I

Evure

(Tau-fluvalinat 24%)

0,2 L/ ha

Tretira se ob pojavu škodljivih žuželk, ko je presežen prag škodljivosti

za zatiranje repičnega kljunotaja (Ceutorhynchus napi), stebelnega in črnega kapusovega kljunotaja (Ceutorhynchus quadridens, C. picitarsis), repičarja (Meligethes aeneus), redkvinega kljunotaja (Ceuthorhynchus assimilis), repičnega bolhača (Psylliodes chrysocephala) in kapusove luskove hržice (Dasyneura brassicae).

Mavrik 240 EW

(tau-fluvalinad 24%)

0,2 L na ha

insekticid z kontaktnim in želodčnim delovanjem. Tretira se, ko je presežen gospodarski prag škode

- za zatiranje repičnega kljunotaja (Ceutorhynchus napi), stebelnega in črnega kapusovega kljunotaja (Ceutorhynchus quadridens, C. picitarsis), repičarja (Meligethes aeneus), redkvinega kljunotaja (Ceuthorhynchus assimilis), repičnega bolhača (Psylliodes chrysocephala) in kapusove luskove hržice (Dasyneura brassicae)

 

 

 

 

PIRETROIDI TIPA II

Decis 2,5 EC

(deltametrin 2,5 %)

0,3 L/ha

dotikalni insekticid,s sredstvom se prvič tretira, ko je presežen prag škodljivci

-za zatiranje repičarja (Meligethes aeneus) in drugih škodljivcev

 

Decis 100 EC

(deltametrin 10 %)

 

63 ml - 75 ml/ha

Tretiranje se opravi ob pojavu škodljivih žuželk oziroma ko je presežen prag škodljivosti

-za zatiranje repičarja (Meligethes aeneus) in za zatiranje repičnega bolhača (Psylliodes chrysocephala)

Delux 050 CS

(deltametrin 5 %)

0,1 L/ha

Priporoča se uporabo od fenološke faze, ko so cvetni brsti vidni od
zgoraj ("zelen brst"), do faze, ko so vidni prvi venčni listi, cvetni brsti še vedno zaprti ("rumen brst") (BBCH 51-59). S sredstvom se na istem zemljišču lahko tretira največ enkrat v eni rastni dobi.

-za zatiranje repičarja (Brassicogethes aeneus) in stebelnega kapusovega kljunotaja (Ceutorhynchus pallidactylus) .

Karate zeon 5 CS

(lambda-cihalotrin 5%)

0,15 L na ha

dotikalni insekticid z želodčnim in odvračalnim delovanjem, se sredstvo uporabi ob prvem pojavu škodljivih žuželk.

-za zatiranje listnih uši (Aphididae), kljunotaja (Ceutorhynchus spp.) in repičarja (Meligethes aeneus) ter drugih grizočih žuželk

Poleci

(deltametrin 2,5 %)

 

0,3 L/ha

dotikalni (kontaktni) in želodčni insekticid. S sredstvom se prvič tretira, ko je presežen prag škodljivosti oziroma v skladu z napovedjo opazovalno službe

-za zatiranje repičarja (Meligethes aeneus) in drugih škodljivcev

 

 

 

BOLEZNI NA OLJNI OGRŠČICI

Na oljni ogrščici se pojavljajo naslednje glivične bolezni: suha trohnoba zelja (Leptosphaeria maculans=Phoma lingam), bela gniloba (Sclerotinia sclerotiorum), listna pegavost oljne ogrščice (Pyrenopeziza brassicae), črna listna pegavost (Alternaria spp.), siva plesen (Botryotinia fuckeliana).

Hkrati z insekticidi priporočamo uporabo fungicidov za zatiranje bolezni oljne ogrščice.

 

Preglednica 3: Seznam fungicidov registriranih za oljno ogrščico

 

SREDSTVO

ODMEREK

ČAS UPORABE

REGISTRIRAN ZA SLEDEČE BOLEZNI

Folicur EW 250

(tebukonazol 25%)

1 l/ha

 

V ozimni oljni ogrščici se opravi eno tretiranje v jesenskem obdobju v odmerku 0,5 L/ha v razvojni fazi razvoja listov (BBCH 14-19), drugo tretiranje pa v spomladanskem času v razvojnih fazah od začetka razvoja stranskih poganjkov (BBCH 21) do konca cvetenja (BBCH 69) v odmerku 1 L/ha. V jari ogrščici se opravi obe tretiranji od začetka razvoja stranskih poganjkov (BBCH 21) do konca cvetenja (BBCH 69) tako, da se ob vsakem tretiranju uporabi odmerek 1 L/ha.

Sistemični fungicid, ki se uporablja preventivno:

v ozimni in jari oljni ogrščici za zatiranje bolezni, ki jih povzročajo glive iz rodu bele gnilobe (Sclerotinia sclerotiorum) in listne pegavosti oljne ogrščice (Pyrenopeziza brassicae) ter za zmanjševanje okužb z črno listno pegavostjo (Alternaria spp.) in suho trohnobo zelja (Leptosphaeria maculans).

 

Orius 25 EW

(tebukonazol 25%)

 

1 L/ha

V ozimni ogrščici se opravi eno tretiranje v jesenskem obdobju v razvojni fazi razvoja listov (BBCH 12-18), drugo pa v spomladanskem času v razvojni fazi od začetka rasti stebla (BBCH 30) do konca cvetenja (BBCH 69). Na jari ogrščici se opravi obe tretiranji v obdobju od začetka rasti stebla (BBCH 30) do konca cvetenja (BBCH 69).

Sistemični fungicid, ki se uporablja preventivno:

v ozimni in jari oljni ogrščici za zatiranje koreninskega ožiga ali suhe trohnobe stebla (Phoma lingam) in za zmanjševanje okužb s črno listno pegavostjo (Alternaria brassicae), belo gnilobo (Sclerotinia sclerotiorum), ter sivo plesnijo (Botryotinia fuckeliana).

Buzz ultra DF

(tebukonazol 75%)

 

0,33 kg/ha (3,3 g/100 m2).

Optimalni termin za zatiranje bele gnilobe je v času cvetenja in sicer od začetka cvetenja (BBCH 60) do faze polnega cvetenja (BBCH 65). Priporočena poraba vode je 400-500 L/ha (4-5 L/100 m2).

jari in ozimni oljni ogrščici za zmanjševanje okužb z belo gnilobe (Sclerotinia sclerotiorum).

Bounty

(tebukonazol 43%)

 

 

0,6 l/ha

v oljnicah v razvojnih fazah od začetka cvetenja do polnega cvetenja (BBCH 60-65).

- oljni ogrščici, oljni repici in lanu za zatiranje bele gnilobe (Sclerotinia sclerotiorum).

Tebusha 25%EW

(tebukonazol 43%)

 

1 L/ha

V eni rastni sezoni se opravi največ dve tretiranji. Prvo tretiranje je priporočljivo opraviti v razvojni fazi razvoja listov (BBCH 10-19). Drugo tretiranje je priporočljivo opraviti od pojava cvetnih popkov do polnega cvetenja (BBCH 55-65).

v jari in ozimni oljni ogrščici za zatiranje povzročitelja suhe trohnobe zelja (Leptospaeria maculans)

Custodia

(azoksistrobin 12% +tebukonazol 20%)

 

1 L/ha

S sredstvom se tretira od fenološke faze, ko je 10% cvetov na glavnem grozdu odprtih, glavni grozd se podaljšuje (BBCH 61), do fenološke faze polnega cvetenja (BBCH 65).

v oljni ogrščici za zmanjševaje okužb z belo gnilobo (Sclerotinia sclerotiorum).

Mirador forte

(azoksistrobin 6%, tebukonazol 10%)

 

 

1,5 do 2 L/ha

Čas tretiranja: v fenološki fazi od začetka rasti stebel (BBCH 30) do konca cvetenja (BBCH 69).

Sistemični fungicid s preventivnim in kurativnim delovanjem: za zatiranje črne listne pegavosti (Alternaria brassicae), suhe trohnobe zelja (Leptosphaeria maculans), bele gnilobe (Sclerotinia sclerotiorum) in sive plesni (Botryotinia fuckeliana).

Prosaro

(tebukonazol 12,5%, protiokonazol 12,5%)

 

 

1 L/ha

V ozimni oljni ogrščici se v eni rastni sezoni opravi največ dve tretiranji. Prvo tretiranje se opravi v jesenskem obdobju v razvojni fazi razvoja listov (BBCH 14-19), drugo tretiranje pa v spomladanskem času v razvojni fazi od začetka razvoja stranskih poganjkov (BBCH 21) do konca cvetenja (BBCH 69).

Sistemični fungicid s preventivnim in kurativnim delovanjem v: oljni ogrščici za zatiranje ogrščične bele listne pegavosti (Pyrenopeziza brassicae).

Praktis

(protikonazol 25%)

0,7 L/ha

Tretira se od razvojne faze začetka rasti stebla do faze konca cvetenja (BBCH 30-69). S sredstvom se lahko ozimno oljno ogrščico na istem zemljišču tretira največ dvakrat v eni rastni sezoni. Interval med dvema tretiranjema je 14 do 28 dni. Skupni odmerek v eni rastni sezoni ne sme preseči 1,4 L/ha.

za zmanjševanje okužb bele gnilobe (Sclerotinia sclerotiorum).

Protendo 300 EC

Pecari 300 EC

(protiokonazol 30%)

0,6 L/ha

Jesensko tretiranje ozimne oljne ogrščice za zmanjševanje okužb suhe trohnobe zelja se opravi od razvojne faze šest listov razvitih do faze devet ali več listov razvitih (BBCH 16-19).

Spomladansko tretiranje oljne ogrščice se opravi od razvojne faze šest listov razvitih do faze rumenega brsta, ko so vidni prvi venčni listi (BBCH 16-59); za zmanjševanje okužb bele gnilobe in črne listne pegavosti se opravi tretiranje od razvojne faze začetka cvetenja do faze konca cvetenja (BBCH 61-69).

za zmanjševanje okužb suhe trohnobe zelja (Leptosphaeria maculans), bele gnilobe (Sclerotinia sclerotiorum) ter črne listne pegavosti (Alternaria brassicae).

Era

(staro ime

Tartaros 300EC)

Tartaros

Promino

Procer 300 EC

 

 

 

 

 

(protiokonazol 30%)

0,6 L/ha

Dovoljeno je samo spomladansko tretiranje. Tretira se, ko se pojavijo prvi znaki bolezni, do razvojne faze, ko je viden prvi venčni list, cvetni brsti pa so še vedno zaprti (»rumeni brst«) (do BBCH 59). Za belo gnilobo se tretira, ko se pojavijo prvi znaki bolezni, od razvojne faze ko je 10% cvetov na glavnem grozdu odprtih, glavni grozd se podaljšuje, do konca cvetenja (BBCH 61-69)

-za delno zmanjševanje okužb s suho trohnobo stebla ogrščice (Plenodomus lingam)

-za zmanjševanje okužb z belo gnilobo (Sclerotinia sclerotiorum)

Zamir

(tebukonazol 13,3%

prokloraz 26,7 %)

-v uporabi do 30.6.2023

1,5 L/ha

Proti beli gnilobi se tretira po napovedi opazovalno napovedovalne službe za varstvo rastlin oz. v razvojni fazi, ko je odprtih 50- 60 % cvetov na glavnem grozdu (starejši venčni listi odpadajo). Proti suhi trohnobi stebla ogrščice se prvič tretira v razvojni fazi razgrnjenih 6 listov in drugič spomladi, tik pred cvetenjem. Proti črni listni pegavosti se tretira v razvojni fazi, ko je odprtih 10 % cvetov v socvetju do konca cvetenja.

za zatiranje bele gnilobe (Sclerotinia sclerotiorum), suhe trohnobe stebla ogrščice (Plenodomus lingam) in črne listne pegavosti (Alternaria spp.)

Propulse

(fluopiram 12,5 %

protikonazol 12,5%)

1 L/ha

Tretira se od fenofaze, ko je četrti list razvit, do faze, ko je 30% luskov je doseglo končno velikost (BBCH 14-73).

Za zatiranje suhe trohnobe zelja (Leptosphaeria maculans= Phoma lingam) in črne listne pegavosti kapusnic (Alternaria brassicae) ter za zmanjševanje okužb bele gnilobe (Sclerotinia sclerotiorum).

Mirador 250

Chamane

(azoksistrobin 25%)

 

1 L/ha

Tretira se od razvojne faze, ko so prvi cvetovi odprti, do konca cvetenja(BBCH 60-69).

Za zmanjševanje okužb črne listne pegavosti (Alternaria brassicae), suhe trohnobe zelja (Leptosphaeria maculans) in bele gnilobe (Sclerotinia sclerotiorum).

Tazer 250 SC

(azoksistrobin 25%)

1,0 L/ha

Na istem zemljišču je dovoljeno največ 1 tretiranje v eni rastni sezoni. Tretira se spomladi v času cvetenja (BBCH 61-69).

Sistemični fungicid s preventivnim in kurativnim delovanjem: za zatiranje sive plesni (Botrytis cinerea) ter za zmanjševanje okužb s črno listno pegavostjo kapusnic (Alternaria brassicae) in belo gnilobo (Sclerotinia sclerotiorum).

Ortiva

Zaftra AZT 250 SC

Velostar

Norios

(azoksistrobin 25%)

 

1 L/ha

v fenološki fazi od takrat, ko je odprtih 10 % cvetov v socvetju do konca cvetenja (BBCH 61-69).

Za zatiranje črne listne pegavosti (Alternaria brassicae) in bele gnilobe (Sclerotinia sclerotiorum) .

 

Score 250 EC

Mavita 250 EC

 

(difenokonazol 25%)

0,5 L/ha

Ozimno oljno ogrščico se prvič tretira jeseni od razvitega četrtega lista dalje, drugič pa v spomladanskem času v razvojnih fazah od začetka razvoja stranskih poganjkov do konca cvetenja (BBCH 21 do 69). Dovoljeni sta 2 tretiranji v eni rastni dobi. Jaro ogrščico se tretira v spomladanskem času od začetka razvoja stranskih poganjkov do konca cvetenja (BBCH 21 do 69). Dovoljeni sta 2 tretiranji v eni rastni dobi.

Za zatiranje suhe trohnobe zelja (Phoma lingam), črne listne pegavosti kapusnic (Alternaria brassicae) in bolezni, ki jih povzročajo glive iz rodu Pyrenopeziza.

Caramba

Plexeo

Sirena

(metkonazol 6%)

1,2 L/ha

Tretira se v času od začetka rasti do začetka cvetenja posevka. Prvič se tretira v jeseni ob pojavu bolezni, spomladi pa se po potrebi tretiranje ponovi.

Za zmanjševanje okužb s suho trohnobo zelja (Leptosphaeria maculans).

Sisam

(mandestrobin 25%)

0,8 L/ha

S sredstvom se tretira od razvojne faze, ko so prvi cvetovi odprti (BBCH 60), do konca cvetenja (BBCH 69). V gostih posevkih se priporoča uporaba višjega odmerka priporočene količine vode na hektar, da se doseže ustrezno prodiranje sredstva v posevek in pokritost.

Uporablja se v jari in ozimni oljni ogrščici preventivno za zatiranje bele gnilobe (Sclerotinia sclerotiorum).

Zenby

(izofetamid 40%)

 

0,8 L/ha

Tretira se v razvojni fazi polnega cvetenja (BBCH 60-65). Dovoljeno je največ 1 tretiranje v eni rastni sezoni.

v oljni ogrščici za delno zmanjševanje okužb z belo gnilobo (Sclerotinia spp.).

Royalty

(boskalid 50%)

0,5 kg/ha

Tretira se od razvojne faze pojava socvetja do konca cvetenja (BBCH 55-69). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni sezoni.

Se uporablja preventivno v ozimni in jari oljni ogrščici za zmanjševanje okužb z belo gnilobo (Sclerotinia sclerotiorum)in črno listno pegavostjo kapusnic (Alternaria brassicae)

Polyversum

(Pythium

oligandrum M1 25%)

25

0,1 kg/ha

Možnost 1:

1. tretiranje: jeseni, od razvojne faze, ko sta 2 lista razvita, do faze ko je 9 ali več listov razvitih (BBCH 12-19), 2. tretiranje: spomladi, od razvojne faze začetka rasti stebla, ko še ni internodijev, do faze, ko je 9 ali večpodaljšanih internodijev vidnih (BBCH 30-40). Možnost 2:

1. tretiranje: od razvojne faze začetka rasti stebla, ko še ni internodijev, do faze, ko je 9 ali več podaljšanih internodijev vidnih (BBCH 30-40), 2. tretiranje: od razvojne faze, ko je 9 ali več podaljšanih internodijev vidnih, do faze polnega cvetenja: 50 %cvetov na glavnem grozdu odprtih, starejši venčni listi odpadajo (BBCH 40-65)

Preventivni kontaktni (dotikalni) fungicid na podlagi mikroorganizmov, ki vsebuje glivo Pythium oligandrum M1. Sredstvo deluje kot mikoparazit, ki z encimsko razgradnjo škodljivim talnim glivam jemlje kisik in hranila. Poleg tega poveča odpornost (rezistenco) s proizvodnjo beljakovin v celični steni in spodbuja rast gojenih rastlin preko tvorbe snovi triptamin (predhodnik fitohormona avksina), ki povečuje vnos fosforja in mikrohranil.

Omejuje širjenje bolezni: suha trohnoba zelja (Leptosphaeria maculans) in

bela gniloba (Sclerotinia sclerotiorum).

Serenade ASO

(Bacillus amyloliquefaciens 1,396 %)

2 L/ha

Na istem zemljišču sta dovoljeni dve tretiranji v eni rastni dobi, v razvojnih stadijih od prvih odprtih cvetov do konca cvetenja (BBCH 60-69).

-za delno zmanjševanje okužb s koreninsko gnilobo (Sclerotinia sp.)

Revyona

(mefentriflukonazol 7,5%)

1,5 - 2 L/ha

Tretira se od razvojne faze, ko je tretji list razgrnjen, do faze, ko so individualni cvetni brsti (glavno socvetje) vidni, vendar še vedno zaprti (BBCH 13-55). Prvo tretiranje oljne ogrščice se opravi v razvojni fazi od tretjega do faze osmega razgrnjenega lista (BBCH

13-18) ter naslednje v razvojni fazi od enega vidno podaljšanega internodija do faze, ko so individualni cvetni brsti (glavno socvetje) vidni, vendar
še vedno zaprti (BBCH 31-55). Tretira se od razvojne faze, ko so individualni cvetni brsti (sekundarno socvetje) vidni, vendar še vedno zaprti, do faze, ko je 50%
luskov doseglo končno velikost (BBCH 57-75).

-za zatiranje suhe trohnobe zelja (Plenodomus lingam) ter zmanjševanje okuženosti z verticilijsko uvelostjo (Verticillium sp.) in listne pegavosti oljne ogrščice (Pyrenopeziza brassicae), za zatiranje bele gnilobe (Sclerotinia sclerotiorum) in črne listne pegavosti (Alternaria sp.) ter za zmanjševanje okuženosti s kapusno plesnijo (Hyaloperonospora parasitica).

 

Pred uporabo posameznih fitofarmacevtskih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo. Upoštevati je potrebno predpisane razdalje od voda 1. in 2. reda. Upoštevajte dobro kmetijsko prakso varstva rastlin s poudarkom na varovanju čebel ter na vodenje evidenc o uporabi fitofarmacevtskih sredstev, ki jih je treba hraniti tri leta. Hraniti morate tudi račune o nabavi sredstev za varstvo rastlin. Evidence in račune morate hraniti tri leta, vključeni v KOPOP pa pet let.


Datum objave obvestila: 06.04.2023 09:05
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MEŠL Miro
Pripravil: Miro Mešl
Seznam registriranih FFS