193. OBVESTILA VINOGRADNIKOM - 10.11.2006 15:00 - Poslano


  • Vinogradnikom svetujemo, naj ne hitijo z zimsko rezjo vinske trte. Vinska trta še ni zaključila z vegetacijo, saj so marsikje na trtah še listi in tla v vinogradih so še vedno topla in korenine so aktivne. Zimska rez naj se prične, ko so trte v popolnem mirovanju.

  • Vinogradnike, ki so v mesecu marcu 2006 oddali program prestrukturiranja vinogradniških površin na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja obveščamo, da je do 20. novembra čas za priglasitev kakršnih koli sprememb pri načrtovani obnovi vinograda.

  • Vinogradniki, ki so letos sadili trsne cepljenke in prejeli podporo za prestrukturiranje, niso pa postavili opore v novih vinogradih, naj preverijo do kdaj morajo postaviti stebre, kole in žice v novem vinogradu. Ob nejasnostih se obrnite na kmetijsko svetovalno službo in strokovne osebe, ki so vam pripravile programe prestrukturiranja, saj vam morajo podpisati tudi izjavo o končanem prestrukturiranju, ko bo obnova zaključena.

Pripravila: Andreja Škvarč


Datum objave obvestila: 10.11.2006 15:00
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: ŽEŽLINA Ivan
Pripravil: Ivan Žežlina
Seznam registriranih FFS