12. Spomladansko škropljenje jagod - 13.03.2023 09:56 - Zaključeno


Spomladansko škropljenje jagod izvajamo v začetku rasti oziroma takoj po čiščenju nasada. Proti pepelasti plesni (Sphaerotheca macularis, (sin. Podosphaera aphanis)) svetujemo uporabo žveplovih pripravkov, ki imajo stransko delovanje tudi na pršico. Pri uporabi žveplovih pripravkov naj bo temperatura za učinkovito delovanje vsaj 15 °C. Po pregledu nasadov smo ugotovili, da so se pričele pojavljati tudi sovke in druge gosenice metuljev. Pred škropljenjem preglejte nasade.

Žvepovi pripravki registrirani na jagodah: Biotip sulfo 800 SC (manjše uporabe), Thiovit Jet, Vertipin.

Za sovke in druge gosenice so registrirani naslednji pripravki: Affirm, Agree WG (manjše uporabe), Azatin EC, Benevia, Lepinox Plus.

 

Pred uporabo preverite odmerke in količino vode. Pozorni bodite tudi ali so sredstva registrirana na prostem ali v zaščitenih prostorih.

 

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN

Napisala: Urška Škrabar


Datum objave obvestila: 13.03.2023 09:56
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: Lešnik Leonida
Pripravila: Leonida Lešnik
Seznam registriranih FFS