124. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 08.11.2022 11:07 - Zaključeno


Po padcu temperatur zraka pričakujemo v nasadih jablan in hrušk intenzivnejše odpadanje listja. Ob odpadanju listja na poganjkih nastajajo številne odprte rane, na katerih se lahko naselijo bakterije (Erwinia amylovora – hrušev ožig) in glive (škrlup, jablanov rak…), bodisi v obliki težko opaznih rakastih ran ali v obliki nevidne latentne okužbe, ki predstavljajo nova žarišča za širjenje bolezni v naslednjem letu. Zato svetujemo, da v času odpadanja listja za omejevanje nastajanja novih okužb, opravite škropljenje z enim od pripravkov na osnovi bakra kot so: Cuprablau Z 35 WG, Cuprablau Z 35 WP (3 kg/ha za zatiranje jablanovega škrlupa) ali Nordox 75 WG (1,6 kg/ha) - registriran samo za omejevanje okužb z jablanovim rakom.

V primeru nizkih temperatur pazite, da z bakrovimi pripravki škropite, ko so temperature enake ali višje od 5 °C.


Datum objave obvestila: 08.11.2022 11:07
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS