109. OBVESTILO ZA ZATIRANJE PLEVELOV V OZIMNIH ŽITIH JESENI - 07.11.2022 13:45 - Zaključeno


Fenološki razvoj ozimnih žit (pšenica, ječmen)

Lepa jesen je omogočilo kvalitetno izpeljavo setve ozimnega žita. Jeseni lahko plevele zatiramo takoj po setvi (pred vznikom ali po vzniku posevka). Še posebno priporočamo ta ukrep na poljih kjer se redno pojavljajo težave z zapleveljenostjo. Pozorni morate biti na dnevne in nočne temperature. Dnevne naj bodo med 8 – 10 ºC, nočne pa nad 0 ºC.

Zatiranje plevelov v ozimnih žitih

* Pripravki niso primerni za uporabo v ukrepu POZ_FFSV in najožjih VVO.

Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov. Pred uporabo fitofarmacevtskega sredstva natančno preberite in upoštevajte navodila za uporabo.


Datum objave obvestila: 07.11.2022 13:45
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS