104. VARSTVO KOŠČIČARJEV - 20.10.2022 10:54 - Zaključeno


V jesenskem času so drevesa koščičastih sadnih vrst izpostavljena okužbam lesa z glivami, ki povzročajo breskov rak in ožig breskove skorje. Še pred naravnim odpadanjem listja lahko za varstvo breskev, nektarin, marelic, češenj, višenj in sliv uporabite DELAN WG (0,75 kg/ha; uporaba predvidena največ 2× v rastni dobi).


Datum objave obvestila: 20.10.2022 10:54
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS