107. OBVESTILO O VARSTVU OLJČNIKOV - 21.09.2022 15:06 - Zaključeno


Oljčna muha

 

Še vedno opažamo povečano prisotnost oljčne muhe na celotnem območju pridelave oljk. Tudi pri pregledu vzorčenih plodov na posameznih lokacijah, glede na pretekli teden, opažamo večjo poškodovanost plodov. Natančne podatke o ulovu muhe v oljčnikih in poškodbah na plodovih lahko preverite na naslovu www.kmetijskizavod-ng.si/oljcna-muha/

 

Trenutno oljkarjem priporočamo obnovitev ukrepanja z zastrupljeno vabo po delu krošnje in sicer na območjih kjer se je muha številčnejše pojavila (3 oziroma več muh/vabo na teden. V ekološki pridelavi oljk lahko uporabimo pripravek GF 120 v odmerku 1-1,2 l/ha. Poraba do 30 l škropilne brozge/ha. Pripravek GF 120 lahko v sezoni uporabimo 4x.

 

Za zmanjšanje populacije oljčne muhe v sklopu ekološke pridelave lahko uporabimo tudi sredstvo Naturalis na osnovi entomopatogene glive Beauveria bassiana v odmerku 2 l/ha. Dovoljenih je največ 5 tretiranj letno.

 

Kot kontaktni insekticid lahko proti odrasli muhi uporabimo tudi sredstvo na osnovi deltametrina Decis 2,5 EC v odmerku 0,5 l/ha. Z omenjenim sredstvom je dovoljeno ukrepati največ 2x na leto.

 

Ukrepov z ostalimi fitofarmacevtskimi sredstvi zaradi bližajočega časa obiranja oljk in upoštevanje karenčne dobe več na priporočamo.

 

Karence dovoljenih sredstev

Fitofarmacevtsko sredstvo

Karenca dni

GF 120

7

Naturalis

ni potrebna

Decis 2,5 EC,

7

Imidan 50 WG

28

Mospilan 20SG

28

 

 

Bliža se čas obiranje oljk zato pozor na karenco uporabljenih fitofarmacevtskih sredstev! Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

 

Sledite tudi podatkom o dozorevanju oljk na www.kmetijskizavod-ng.si

 

 

Pripravil: Matjaž Jančar


Datum objave obvestila: 21.09.2022 15:06
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: JANČAR Matjaž
Pripravil: Matjaž Jančar, tel.: 05 630 40 60
Seznam registriranih FFS