99. VARSTVO BRESKEV IN NEKTARIN - 03.08.2022 08:36 - Zaključeno


Pridelek poznih sort dozoreva. Pri izvedbi varstva pozorno upoštevajte varnostno dobo fitofarmacevtskih sredstev.

Priporočamo preventivno varstvo pred sadno gnilobo. Uporabite lahko: PROLECTUS (1,2 kg/ha; 1 dan), REVYONA (1,8 l/ha; 3 dni), TELDOR SC 500 (1 l/ha; 3 dni), SIGNUM (0,75 kg/ha; 7 dni karence), MAVITA 250 EC (0,45 l/ha; 7 dni), LUNA EXPERIENCE (0,6 l/ha; 7 dni), CHORUS 50 WG (0,6 kg/ha; 7 dni), SCORE 250 EC (0,45 l/ha; 7 dni), SWITCH 62,5 WG (1 kg/ha; 14 dni), oz. pripravke, ki zmanjšujejo možnost okužb in so sprejemljivi tudi v ekološki pridelavi: AMYLO-X (1,5 – 2,5 kg/ha; karenca ni potrebna), TAEGRO (0,185-0,37 kg/ha; karenca 1 dan), KARBICURE (5 kg/ha; tretira se od razvojne faze, ko večina plodov doseže 90 % končne velikosti ploda (BBCH 79), do faze užitno zrelih plodov (BBCH 89; 1 dan karence).

Hkrati opozarjamo tudi na številčno krepak nalet drugega rodu metuljev breskovega zavijača in breskovega molja. Za varstvo pridelka pridejo v poštev: LEPINOX PLUS (1 kg/ha; karenca ni potrebna), AGREE WG (1 kg/ha; karenca ni potrebna), AFFIRM (3 – 4 kg/ha; 7 dni), DELEGATE 250 WG (0,3 kg/ha; 7 dni), STEWARD (340 g/ha; 7 dni), LASER PLUS (0,25 l/ha; 7 dni), CORAGEN (18-20 ml/hl; 14 dni karence), VOLIAM (18-20 ml/hl; 14 dni). 'Laser', 'delfin' in 'agree' so primerni tudi za ekološko pridelavo.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.


Datum objave obvestila: 03.08.2022 08:36
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS