98. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 03.08.2022 08:35 - Zaključeno


Plodovi jablan presegajo 80 do 90 % končne velikosti (78 – 79 po lestvici BBCH).

Za varstvo proti jablanovemu škrlupu svetujemo periodično obnavljanje zaščitne fungicidne obloge. Razmik med tretiranji je do 14 dni, razen ob nevihtah z intenzivnimi nalivi. Pri kasnejših sortah lahko nadaljujete s pripravki na osnovi a.s. kaptan: MERPAN 80 WDG (1,88 kg/ha; karenca 28 dni), SCAB 80 WG (1,9 kg/ha; karenca 21 dni), SCAB 480 SC (3,13 l/ha; karenca 21 dni), ORTHOCIDE 80 WG (2 kg/ha; karenca 28 dni), CAPTAN 80 WG (2 kg/ha; karenca 28 dni), MERPLUS (2 l/ha; karenca 28 dni) ali ZATO PLUS (1,9 kg/ha; karenca 35 dni), oz. ZATO 50 WG (150 g/ha; zadnji dve tretiranji 35 in 21 dni pred obiranjem; 21 dni karence) ter LUNA CARE (3 kg/ha; 28 dni karence; ni dovoljena za cv. 'Zlati delišes' in sorodne sorte).

Pri zgodnjih sortah ('Gala', 'Elstar',…) pridejo v poštev pripravki, ki delujejo tudi na skladiščne bolezni: BELLIS (0,8 kg/ha; tretira se dvakrat zaporedoma na 7-12 dni; 7 dni karence), GEOXE (0,45 kg/ha; tretira se največ dvakrat, z razmikom 7 dni; 3 dni karence), SCALA (1,5 l/ha; 7 dni karence), POMAX (1,6 l/ha; karenca 5 dni), LUNA EXPERIENCE (0,75 l/ha; 14 dni karence) ali SWITCH 62,5 WG (1 kg/ha; karenca 3 dni).

Dodatno lahko uporabite še AMYLO-X (2,5 kg/ha; karenca ni potrebna).

Smiselna je tudi raba pripravkov KARBICURE (5 kg/ha) ali VITISAN (7,5 kg/ha; 1 dan karence; za nekatere sorte je lahko fitotoksičen), ki ima poleg jablanovega škrlupa delovanje še na mušjo pegavost in pepelaste plesni. Slednje tri lahko uporabite tudi v ekološki pridelavi.

Poganjke okužene z jablanovo pepelovko izrezujte in ročno odstranjujte iz nasada. Priporočamo tudi redno dodajanje sredstev na osnovi žvepla (3 kg/ha, oz. l/ha).

V nasadih se kažejo znamenja okužb z listnimi pegavostmi. Simptome blažite z VITISAN (5 – 7,5 kg/ha), ki učinkuje tudi proti mušji pegavosti.

Pozorni bodite na hrušev ožig. Izražanje bolezenskih znamenj (https://www.gov.si/teme/hrusev-ozig-erwinia-amylovora/) bi bilo pričakovati zlasti na območju Žužemberka, Trebnjega, Šentjanža,… v sadovnjakih jablane, hruške ali kutine, oz. tudi okrasnih gostiteljskih rastlinah (fotinija, šmarna hrušica, japonska kutina, glog, nešplja, panešplja, ognjeni trn, skorš, jerebika,..). V primer suma na okužbo, obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali najbližjo Službo za varstvo rastlin (http://agromet.mko.gov.si/index.asp?ID=Varstvo/default.asp).

Nalet metuljev jabolčnega zavijača je v trenutnem obdobju redek, a ker hkrati na feromonskih pasteh beležimo velike ulove breskovega in slivovega zavijača, je zaščita pridelka smiselna. Priporočamo pripravke: AFFIRM OPTI (2 kg/ha; 7 dni karence), AFFIRM (največ 4 kg/ha; 7 dni karence), CORAGEN (18 ml/hl; 0,27 l/ha; 14 dni karence) ali VOLIAM (18 ml/hl; 14 dni karence), DELEGATE 250 WG (0,3 kg/ha; le 1× v rastni dobi; 7 dni karence), LASER PLUS (0,3 l/ha; le 1× v rastni dobi; 7 dni karence), LEPINOX PLUS (1 kg/ha; karenca ni potrebna), DELFIN WG (0,75 kg/ha; karenca ni potrebna) ali AGREE (1 kg/ha; karenca ni potrebna). oz. dodajanje MADEX MAX (50 ml/ha na 1 m višine krošnje; karenca ni potrebna) ali CARPOVIRUSINE (1 l/ha; 3 dni karence). Zadnjih šest je primernih tudi v ekološki pridelavi. Izvedba varstva pred zavijači je upravičena zlasti na površinah, kjer se poškodbe pojavljajo že vrsto let, oz. je bila raba zaščitnih sredstev v pozeblih letih redkejša.

Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 03.08.2022 08:35
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS