78. VARSTVO VINSKE TRTE - 25.07.2022 14:17 - Zaključeno


Vinska trta je v zaključni fazi razvoja grozdičev (BBCH-79-81), jagode pri rdečih sortah postopoma že dobivajo sortno značilno barvo. Nevarnost za okužbe s peronosporo in oidijem še ni minila, ob napovedani spremembi vremena s pogostejšimi lokalnimi plohami in nevihtami bodo pogoji za okužbe spet bolj ugodni. V vinogradih bo potrebno obnoviti fungicidno oblogo na listih in grozdih, na območjih kjer so bolezenska znamenja že prisotna je potrebno več pozornosti nameniti preprečevanju širjenja okužb. Prirast zelenih delov vinske trte se postopoma umirja, zato lahko za varstvo pred peronosporo pri naslednjem škropljenju uporabite katerega od dotikalnih fungicidov na osnovi folpeta kot so Follow 80 WG, Folpan 80 WDG ali Solofol. Uporabite lahko tudi pripravek Universalis, ki deluje tudi proti oidiju. Za zaključna škropljenja je ustrezna zlasti izbira bakrovih fungicidov kot so Badge WG, Cuprablau Z 35 WG oz. WP, Cuproxat, Kocide 2000, Nordox 75 WG ali kombiniranega pripravka z bakrom Pergado C (do začetka zorenja).

Dokler jagode v grozdih ne pridejo v fazo zorenja za varstvo pred oidijem svetujemo dodajanje žvepla škropilni brozgi. Uporabite lahko enega izmed pripravkov kot so: Azumo WG, Biotip Sulfo 800 SC, Cosan, Cosavet DF, Cosinus, Kumulus DF, Microthiol special, Microthiol disperss, Močljivo žveplo Karsia DF, Pepelin, Pol- Sulphur 800 SC oz. 80 WG, Symbiotica fito – tekoče žveplo oz. granulirano žveplo, Thiovit Jet, Vertipin ali Vindex 80 WG. Kjer so okužbe na grozdih prisotne v večji meri lahko namesto žvepla uporabite kontaktni pripravek Karathane gold ali Kusabi. V ekološki pridelavi za varstvo pred oidijem poleg žvepla lahko uporabite tudi pripravke na osnovi kalijevega hidrogenkarbonata kot sta Karbicure ali Vitisan. Na voljo so tudi pripravki na osnovi mikroorganizmov: AQ 10, Sonata in Taegro.

Pri uporabi kontaktnih pripravkov bodi pozorni na časovne razmike med posameznimi škropljenji, ki jih prilagodite zdravstvenemu stanju vinogradov in količini padavin. V primeru, da pade več kot 25 mm dežja, se predvideva, da je fungicidna obloga na listih sprana in jo je potrebno obnoviti.

Pri izbiri sredstev upoštevajte navodila glede dovoljenega števila rab, upoštevajte veljavne registracije in karenčne dobe pripravkov. Upoštevajte sredstvom priložena navodila in priporočila za varstvo okolja!


Datum objave obvestila: 25.07.2022 14:17
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ŽIGON Primož
Pripravil: Primož Žigon
Seznam registriranih FFS