121. OBIRANJE OLJK - 05.11.2004 13:30 - Poslano


Bliža se čas obiranja oljk. Pri sorti Leccino so plodovi že v večini nasadov obarvani. Vsebnost olja na suho snov še zmeraj nekoliko narašča, zaradi padavin v zadnjem obdobju pa prav tako narašča tudi vsebnost vode v plodovih.

Primeren čas za obiranje temnih sort je, ko je povrhnjica ploda skoraj v celoti obarvana.

Plodove obiramo v nizke platoje z luknjicami in jih čim prej odpeljemo v oljarno. Če to ni mogoče, jih skladiščimo (čim manj časa) v suhih in zračnih prostorih.

Zaradi poznega dozorevanja plodove Istrske belice skoraj vedno oberemo še preden se obarvajo. Z obiranjem te sorte lahko še malo počakamo.

Nekatere oljarne bodo v naslednjem tednu že začele s predelavo, zato bi se bilo primerno čim prej dogovoriti, kdaj pripeljati plodove v oljarno. Če želimo dosegati najboljšo kakovost olja, moramo obrane plodove čim prej predelati.

Pripravila: Viljanka Vesel


Datum objave obvestila: 05.11.2004 13:30
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: ŽEŽLINA Ivan
Pripravil: Ivan Žežlina
Seznam registriranih FFS