76. VARSTVO VINSKE TRTE - 19.07.2022 14:15 - Zaključeno


Napovedano suho in vroče vreme je manj ugodno za razvoj povzročiteljev glivičnih bolezni vinske trte. Kljub temu vinogradnikom svetujemo nadaljnje izvajanje ukrepov preventivnega varstva in rednih škropljenj v ustreznih časovnih intervalih, ki jih prilagodite zdravstvenemu stanju in prirastu mladik ter padavinskim razmeram. V vinogradih, kjer v letošnjem letu nimate težav z obvladovanjem peronsopore in oidija, lahko razmike med posameznimi škropljenji podaljšate na 12-14 dni. Sicer priporočamo, da škropljenja opravite v krajših časovnih razmikih (do 10 dni).

V trenutnih razmerah obstaja predvsem možnost širjenja oidija, zlasti v vinogradih kjer so bolezenska znamenja na grozdih in listih že prisotna. Za varstvo pred nadaljnjimi okužbami lahko uporabite enega izmed naštetih pripravkov: Collis, Custodia, Difcor 250 EC, Domark 100 EC , Dynali, Folicur EW 250, Luna experience, Luna max, Mavita, Misha 20 EW, Mystic 250 EC, Nativo 75 WG, Orius 25 EW, Prosper CS 300, Revyona, Score 250 EC, Sercadis, Spirox D, Talendo extra, Tebusha 25% EW, Topas 100 EC, Topaze, Unicorn DF in Vivando. Poleg naštetih fungicidov s sistemičnim delovanjem lahko dodate tudi katerega od pripravkov na osnovi žvepla kot so Azumo WG, Biotip Sulfo 800 SC, Cosan, Cosavet DF, Cosinus, Kumulus DF, Microthiol special, Microthiol disperss, Močljivo žveplo Karsia DF, Pepelin, Pol- Sulphur 800 SC oz. 80 WG, Symbiotica fito – tekoče žveplo oz. granulirano žveplo, Thiovit Jet, Vertipin ali Vindex 80 WG. V ekološki pridelavi za varstvo pred oidijem poleg žvepla lahko uporabite tudi pripravke na osnovi kalijevega hidrogenkarbonata kot sta Karbicure ali Vitisan. Na voljo so tudi pripravki na osnovi mikroorganizmov: AQ 10, Sonata in Taegro.

Zaradi možnega fitotoskičnega učinka žveplovih pripravkov svetujemo, da v obdobju visokih dnevnih temperatur škropljenje opravite v jutranjem ali večernem času.

V večini vinogradov kjer so bili varstveni ukrepi v letošnji sezoni dosledno opravljeni, težav z obvladovanjem peronospore do sedaj ni bilo. Tam lahko pri naslednjem škropljenju uporabite katerega od kontaktnih fungicidov kot so Daimyo F, Delan pro, Enervin, Follow 80 WG, Folpan 80 WDG, Mildicut, Solofol, Videryo F ali Vincya F. V vinogradih kjer so pege na listih zaradi peronospore prisotne v večji meri, svetujemo uporabo kombiniranih pripravkov s kontaktnim in sistemičnim delovanjem kot so Ampexio, Cymbal, Emendo F, Enervin, Equation pro, Folpan gold, Forum star, Magma triple, Mikal flash, Mikal premium F, Momentum F, Momentum trio, Orondis, Orvego, Pergado D, Pergado F, Pergado SC, Profiler, Reboot, Revus, Sanvino, Sfinga extra WDG, Tanos 50 WG, Twingo, Valis F ali Zorvec zelavin. V primeru bujne in intenzivne rasti mladik, lahko za umirjanje prirasta uporabite kombiniran pripravek z bakrom kot je Pergado C ali katerega od bakrovih fungicidov kot so Badge WG, Cuprablau Z 35 WG oz. WP, Cuproxat, Kocide 2000 ali Nordox 75 WG.

 

V primeru poškodb vinogradov zaradi toče je priporočljiva prednostna uporaba kombiniranih pripravkov, ki vsebujejo a.s. folpet (npr. Forum star, Sfinga extra WDG, Pergado F, Folpan gold, Mikal flash ipd.) ali kontaktnih pripravkov na osnovi folpeta: Follow 80 WG, Folpan 80 WDG in Solofol.

 

Pri izbiri fungicidov upoštevajte navodila glede dovoljenega števila rab in priporočila o menjavanju skupin aktivnih snovi z različnimi načini delovanja. Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!


Datum objave obvestila: 19.07.2022 14:15
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ŽIGON Primož
Pripravil: Primož Žigon
Seznam registriranih FFS