92. VARSTVO VINSKE TRTE - 16.07.2022 00:08 - Zaključeno


V vinogradih pretežno še poteka razvoj grozdov; jagode se med seboj dotikajo (79 – 80 po lestvici BBCH).

Pri skrbi za zdrav pridelek je potrebno poleg varstva s kemičnimi sredstvi sočasno skrbeti tudi za ustrezno zračnost, zlasti v predelu grozdov.

Nevarnost širjenja okužb peronospore vinske trte je še vedno velika. Kjer so prisotne, jih je potrebno zaustaviti s sredstvi s kombiniranim načinom delovanja kot so: REBOOT (0,4 kg/ha), AMPEXIO (0,5 kg/ha), EQUATION PRO (400 g/ha; zaloge v uporabi do 16.09.2022), TWINGO (3 kg/ha), TANOS 50 WG (0,4 kg/ha; zaloge v uporabi do 16.09.2022), FORUM STAR (1,6 kg/ha), SFINGA EXSTRA WDG (1,5 kg/ha od BBCH 53-75) in 2 kg/ha od BBCH 76), CYMBAL (največ 0,25 kg/ha), VALIS F (2 kg/ha),… V vinogradih s stabilnim zdravstvenim stanjem lahko uporabite: SANVINO (1,125 kg/ha od BBCH 71 in 1,5 kg/ha do BBCH 83 za vinsko grozdje in od BBCH 75 – 79 za namizno), DELAN PRO (3 l/ha), PERGADO F (3 kg/ha), PERGADO D (1,4 l/ha), DAIMYO F (2,5 l/ha; veljavnost do 31.7.2022), VIDERYO F (2,5 l/ha; veljavnost do 31.7.2022), VINCYA F (2,5 l/ha; veljavnost do 31.7.2022), MILDICUT (4 l/ha; veljavnost do 31.7.2022), DELAN PRO (3 l/ha), FOSHIELD (samostojno v šestih zaporednih tretiranjih v odmerku 1-4 l/ha, odvisno od razvojne stopnje faze trte v času tretiranja…),… V poštev pridejo tudi sredstva na osnovi bakra, oziroma v kombinaciji z njim: PERGADO C (4 – 5 kg/ha), BADGE WG (2,5 kg/ha), CUPRABLAU Z 35 WG (3 kg/ha), CUPRABLAU Z 35 WP (3 kg/ha), CUPROXAT (5,3 l/ha), KOCIDE 2000 (2 kg/ha), NORDOX 75 WG (1,6 kg/ha). Zanje je značilno, da umirjajo prebujno rast.

Proti oidiju vinske trte ukrepajte z enim od sredstev kot so: NATIVO 75 WG (0,16 kg/ha; do začetka barvanja jagod – 83 po BBCH; veljavnost do 31.8.2022), KARATHANE GOLD 350 EC (0,5 – 0,6 l/ha; do začetka zorenja – 81 po BBCH), TALENDO (0,25 l/ha), SERCADIS (0,15 l/ha), KUSABI 300 SC (0,3 l/ha), MAVITA 250 EC (0,2 l/ha), MISHA 20 EW (0,23 l/ha; zaloge v uporabi do 30.11.2022), ORIUS 25 EW (0,4 l/ha), DYNALI (0,65 l/ha), PROSPER CS 300 (1 l/ha), DOMARK 100 EC (0,3 l/ha), TOPAS 100 EC(0,3 l/ha), SCORE 250 EC (0,2 l/ha), DIFCOR 250 EC (0,12 l/ha), UNICORN DF (2,2 kg/ha), COLLIS (0,4 l/ha),…

Razmik med tretiranji naj bo do 10 dni.

V primeru neurja s točo je potrebno najprej počakati, da se vinograd osuši, potem uporabite pripravke na osnovi aktivne snovi folpet (Follow 80 WG, Folpan 80 WDG, Pergado F, Twingo,…) ali BAKROVE PRIPRAVKE.

Za preprečevanje širjenja karantenske zlate trsne rumenice je potrebno na okuženih območjih obvezno opraviti dve tretiranji za zatiranje ameriškega škržatka; ter najmanj dve v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah. Vsaj tri tretiranja so potrebna v ekološki pridelavi.

Številčnost odraslih škržatkov spremljate z rumenimi lepljivimi ploščami, ki jih pregledujete enkrat na teden.

Podrobna pojasnila o spremljanju ameriškega škržatka, razmejitvi območja in postopkih zatiranja so predstavljeni v posebnih obvestilih 17.06. in 01.07.2022.

Krajša video navodila lahko pogledate na YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=V4rCVbMFOSE

Nanos FFS opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 16.07.2022 00:08
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS