91. OBVESTILO ZA VARSTVO PLODOVK PRED STENICAMI OBVESTILO ZA VARSTVO PLODOVK PRED STENICAMI - 11.07.2022 11:43 - Zaključeno


Pri pregledu posevkov plodovk smo opazili precejšnjo zastopanost stenic različnih razvojnih stopenj. Zaradi prebadanja plodov in sesanja tkiva pride do deformacij in slabše kakovosti plodov. Če imate manjše površine, jih lahko zavarujete z uporabo protiinsektnih mrež ali pa osebke iz kulturnih rastlin pobirate ročno.

V nasprotnem primeru lahko proti stenicam v vrtninah uporabite naslednja sredstva:

  • KARATE ZEON 5 CS v odmerku 0,15 L/ha na kumarah, paradižniku, jajčevcih, karenca 3 dni.

  • MOSPILAN 20 SG v odmerku 0,35 – 0,40 kg/ha na paradižniku, papriki in jajčevcih in v odmerku 0,35 – 0,40 kg/ha na kumarah, bučkah in drugih bučnicah z užitno lupino, karenca 7 dni.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila, upoštevajte karenco in ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev bodite še posebno pozorni na varovanje čebel in ostalih opraševalcev.


Datum objave obvestila: 11.07.2022 11:43
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: PETERLIN Andreja
Pripravila: Peterlin Andreja
Seznam registriranih FFS