89. VARSTVO OREHOV - 08.07.2022 15:05 - Zaključeno


Pridelovalcem orehov svetujemo postavitev privabilnih pasti za spremljanje orehove muhe. V nasadu na senčno stran dreves namestite po dve rumeni lepljivi plošči s prehranskim privabilom. Prva plošča naj bo obešena na višini 2 m. Drugo namestite na drugo drevo, nekaj deset metrov stran, na višino 6 m. Vabe pregledujte na 2-3 dni.

V nasadih je primeren čas za nanos insekticidnega sredstva pet dni po prvih zabeleženih ulovih muh. Dovoljenje za varstvo pridelka imajo: IMIDAN 50 WG (1,5 kg/ha; največ 2× v eni rastni dobi), LASER 240 SC (0,15 l/ha, pri porabi vode 3 l na polno razvito drevo; nanos le v spodnji 1/3 krošnje; uporaba priporočena s prehransko vabo NUTREL; največ 3× v eni rastni dobi) in LASER PLUS (0,075 l/ha, pri porabi vode 3 l na polno razvito drevo; nanos le v spodnji 1/3 krošnje; uporaba priporočena s prehransko vabo NUTREL; največ 3× v eni rastni dobi).

Na sadnih vrtovih, oz. drevesih v bližini naselja lahko pristopite z DECIS TRAP OREHOVA MUHA (50 do 100 pasti na ha; na južno stran krošnje, 1,4 – 2,0 m od tal) ali pa prekrijete tla pod drevesi s TEKSTILNO KOPRENO. V tem primeru nameščena koprena / ponjava bo do konca septembra fizično preprečevala izletanje izleglih muh. Koprena mora biti na robovih tesno in trdno nameščena.

Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 08.07.2022 15:05
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS