87. VARSTVO SLIV - 08.07.2022 15:02 - Zaključeno


Pridelovalce sliv opozarjamo na številčno močan nalet metuljev češpljevega in breskovega zavijača. Za varstvo pridelka priporočamo: CORAGEN (18-20 ml/hl), VOLIAM (18-20 ml/hl), AFFIRM OPTI (2,5 kg/ha), DELEGATE 250 WG (0,3 kg/ha), EXIREL (0,75 kg/ha), LEPINOX PLUS (1 kg/ha), AGREE WG (1 kg/ha); zadnja sta primerna tudi za ekološko pridelavo.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. V primeru uporabe insekticidnih sredstev, ki so nevarna za čebele, odstranite cvetočo podrast in opravite nanos v večernem času, ko čebele ne letajo. Pozorni bodite tudi na omejitve pri varstvu vodotokov.


Datum objave obvestila: 08.07.2022 15:02
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS