84. VARSTVO JABLAN IN HRUŠK - 07.07.2022 15:09 - Zaključeno


Plodovi jablan presegajo polovico končne velikosti (76 po lestvici BBCH).

Redno varstvo proti jablanovemu škrlupu lahko obnavljate na 10 do 14 dni, oz. prilagodite glede na morebitne padavine. Ob nevihtah z intenzivnimi nalivi (30 in več l/m2), ki hitro izperejo fungicidno oblogo, je potrebno nanos čim prej obnoviti. Priporočamo preventivna sredstva: CAPTAN 80 WG (2 kg/ha), MERPAN 80 WDG (1,88 kg/ha), MERPLUS (2 l/ha), ORTHOCIDE 80 WG (2 kg/ha), SCAB 80 WG (1,9 kg/ha), SCAB 480 SC (3,13 l/ha), DELAN PRO (2,5 l/ha), DELAN 700 WG (0,75 kg/ha), ALCOBAN (0,75 kg/ha), POLYRAM DF (2 kg/ha). V ekološki pridelavi uporabite sredstvo CURATIO – ŽVEPLENO APNENA BROZGA (6 l/ha na meter višine krošnje).

Poganjke okužene z jablanovo pepelovko izrezujte in ročno odstranjujte iz nasada. Priporočamo tudi redno dodajanje sredstev na osnovi žvepla (3 kg/ha, oz. l/ha).

V nasadih se vse pogosteje izražajo znamenja okužb z listnimi pegavostmi. Dodatno lahko blažite simptome z VITISAN (5 – 7,5 kg/ha), ki učinkuje tudi proti mušji pegavosti.

Pozorni bodite na hrušev ožig. Izražanje bolezenskih znamenj (https://www.gov.si/teme/hrusev-ozig-erwinia-amylovora/) bi bilo pričakovati zlasti na območju zahoda Dolenjske (Žužemberk, Trebnje,…) v sadovnjakih jablane, hruške ali kutine, oz. tudi okrasnih gostiteljskih rastlinah (fotinija, šmarna hrušica, japonska kutina, glog, nešplja, panešplja, ognjeni trn, skorš, jerebika,..). V primer suma na okužbo, obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali najbližjo Službo za varstvo rastlin (http://agromet.mko.gov.si/index.asp?ID=Varstvo/default.asp).

Pridelovalce obveščamo, da se povečuje nalet metuljev drugega rodu jabolčnega zavijača. Priporočamo: AFFIRM (največ 4 kg/ha), AFFIRM OPTI (2 kg/ha), DELEGATE 250 WG (0,3 kg/ha; le 1× v rastni dobi), LASER PLUS (0,3 l/ha; le 1× v rastni dobi), oz. MADEX MAX (50 ml/ha na 1 m višine krošnje) ali CARPOVIRUSINE (1 l/ha). Slednji trije so primerni tudi v ekološki pridelavi. V primeru prerazmnožitve listnih uši, lahko uporabite pripravek MOSPILAN 20 SG (v 0,04 % konc., oz. 4 g na 10 l vode), ki stransko deluje tudi na zavijače.

Izvedba zaščite je smiselna zlasti iz vidika množičnosti naleta drugih vrst zavijačev. Izstopa drugi rod breskovega zavijača in občasno pojavljanje koruzne vešče. Zoper slednje lahko uporabite še sredstva na osnovi Bacillus thuringhiensis: LEPINOX PLUS (1 kg/ha), DELFIN WG (0,75 kg/ha) ali AGREE (1 kg/ha).

Populacije rdeče sadne pršice in navadne pršice zasledimo v prisotne v vseh razvojnih stopnjah. Ob prerazmnožitvi uporabite: VERTIMEC PRO (1,125 l/ha), SHIRUDO (0,5 kg/ha), MILBEKNOCK (0,625 l/ha pri porabi vode 500 l/ha na 1 m višine krošnje), KANEMITE SC (0,625 l/ha pri porabi vode 500 l/ha na 1 m višine krošnje).

Pri tem pozorno preberite navodila in upoštevajte vse ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 07.07.2022 15:09
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS