83. VARSTVO VINSKE TRTE - 07.07.2022 12:43 - Zaključeno


V vinogradih poteka pospešen razvoj grozdov; jagode se med seboj dotikajo (77 – 79 po lestvici BBCH).

Za zagotavljanje zdravega stanja pridelka je poleg varstva s kemičnimi sredstvi potrebno sočasno skrbeti tudi za ustrezno zračnost, posebno v predelu grozdov.

Nevarnost širjenja okužb peronospore vinske trte je velika. Kjer so prisotne okužbe, svetujemo varstvo pridelka s sredstvi s kombiniranim načinom delovanja: EQUATION PRO (400 g/ha; zaloge v uporabi do 16.09.2022), TANOS 50 WG (0,4 kg/ha; zaloge v uporabi do 16.09.2022), FOLPAN GOLD (2,5 kg/ha od konca cvetenja do faze, ko se grozdne jagode strnejo), FORUM STAR (1,6 kg/ha), SFINGA EXSTRA WDG (1,5 kg/ha od BBCH 53-75) in 2 kg/ha od BBCH 76), TWINGO (3 kg/ha), REBOOT (0,4 kg/ha), AMPEXIO (0,5 kg/ha), CYMBAL (največ 0,25 kg/ha), VALIS F (2 kg/ha),… V vinogradih s stabilnim zdravstvenim stanjem pridejo v poštev pripravki kot so: SANVINO (1,125 kg/ha od BBCH 71 in 1,5 kg/ha do BBCH 83 za vinsko grozdje in od BBCH 75 – 79 za namizno), DELAN PRO (3 l/ha), PERGADO F (3 kg/ha), PERGADO D (1,4 l/ha), DAIMYO F (2,5 l/ha; veljavnost do 31.7.2022), VIDERYO F (2,5 l/ha; veljavnost do 31.7.2022), VINCYA F (2,5 l/ha; veljavnost do 31.7.2022), MILDICUT (4 l/ha; veljavnost do 31.7.2022), DELAN PRO (3 l/ha), FOSHIELD (samostojno v šestih zaporednih tretiranjih v odmerku 1-4 l/ha, odvisno od razvojne stopnje faze trte v času tretiranja…),… Kjer opažate izrazito bujnost rasti, svetujemo rabo pripravkov v kombinaciji z bakrom: PERGADO C (4 – 5 kg/ha), oz. pripravke na osnovi bakra: BADGE WG (2,5 kg/ha), CUPRABLAU Z 35 WG (3 kg/ha), CUPRABLAU Z 35 WP (3 kg/ha), CUPROXAT (5,3 l/ha), KOCIDE 2000 (2 kg/ha), NORDOX 75 WG (1,6 kg/ha).

Proti oidiju vinske trte ukrepajte z enim od sredstev kot so: NATIVO 75 WG (0,16 kg/ha; veljavnost do 31.8.2022), SPIROX D (0,5 l/ha; do začetka stikanja jagod), KARATHANE GOLD 350 EC (0,5 – 0,6 l/ha), TALENDO EXTRA (ko so večina jagod med seboj dotika: 0,2-0,4 l/ha), TALENDO (0,25 l/ha), SERCADIS (0,15 l/ha), KUSABI 300 SC (0,3 l/ha), MAVITA 250 EC (0,2 l/ha), MISHA 20 EW (0,23 l/ha; zaloge v uporabi do 30.11.2022), ORIUS 25 EW (0,4 l/ha), DYNALI (0,65 l/ha), VIVANDO (0,2 l/ha; do zapiranja grozdov - BBCH 79), PROSPER CS 300 (1 l/ha), DOMARK 100 EC (0,3 l/ha), TOPAS 100 EC(0,3 l/ha), SCORE 250 EC (0,2 l/ha), DIFCOR 250 EC (0,12 l/ha), UNICORN DF (2,2 kg/ha), COLLIS (0,4 l/ha),…

Priporočen razmik med tretiranji naj bo v tem obdobju na 7 do 10 dni.

Preden se jagode strnejo in grozd zapre, je potrebno poskrbeti za preventivno varstvo pred sivo plesnijo. Za ta namen priporočamo: CANTUS (1,2 kg/ha), MYTHOS (2,5 l/ha), PROLECTUS (1,2 kg/ha), PYRUS 400 SC (2 l/ha), SCALA (2 l/ha), ZENBY (1,5 l/ha), SWITCH 62,5 WG (1 kg/ha), TELDOR SC 500 (1,5 l/ha). V poštev pridejo tudi sredstva z antagonističnim delovanjem: AMYLO - X (1,5 – 2,5 kg/ha), SERENADE ASO (4 l/ha), BOTECTOR (1 kg/ha), TEAGRO (0,37 kg/ha) ali POLYVERSUM (0,25 kg/ha). Na zmanjševanje okužb imajo vpliv tudi KARBICURE (5 kg/ha), OROCIDE PLUS (6,4 l/ha) in PREV-GOLD (6,4 l/ha). Vseh osem je primernih za ekološko pridelavo.

V povezavi s preprečevanjem pojava sive plesni je v tem obdobju potrebno preprečiti poškodbe jagod, ki jih povzročajo gosenice drugega rodu grozdnih sukačev. Uporabite lahko: LEPINOX PLUS (1 kg/ha), DELFIN WG (0,75 kg/ha), AGREE WG (0,75 kg/ha), LASER PLUS (0,2 l/ha), CORAGEN (150 ml/ha), VOLIAM (150 ml/ha), AFFIRM (1,5 kg/ha),… Prvi štirje so primerni tudi za ekološko pridelavo.

V primeru neurja s točo je potrebno najprej počakati, da se vinograd osuši, potem uporabite pripravke na osnovi aktivne snovi folpet (Follow 80 WG, Folpan 80 WDG, Pergado F, Twingo,…) ali BAKROVE PRIPRAVKE.

Pri rednem spremljanju razvoja ameriškega škržatka, prenašalca karantenske bolezni zlata trsna rumenica, beležimo prisotnost večine ličink na razvojnih stopnjah L4 in L5. Še vedno se pojavljajo ličinke L3; nekaj dni so prisotni tudi odrasli škržatki.

Sedaj je nastopil ustrezen čas za nameščanje rumenih lepljivih plošč za spremljanje odraslih škržatkov! Podroben pristop njihovega spremljanja in zatiranja je predstavljen v drugem posebnem obvestilu.

Krajša video navodila lahko pogledate na YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=V4rCVbMFOSE

Nanos FFS opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 07.07.2022 12:43
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS