66. VARSTVO VINSKE TRTE - 04.07.2022 11:54 - Zaključeno


V vinogradih, kjer je od prejšnjega škropljenja minilo več kot 10 dni, je potrebno obnoviti fungicidno oblogo. Po koncu dolgotrajnega sušnega obdobja in visokih temperatur so trenutne vremenske razmere spet bolj ugodne za razvoj glivičnih bolezni, zlasti za oidij. Mladi grozdiči so v tem času še posebej občutljivi za okužbe. Osnovni preventivni ukrep za preprečevanje okužb in širjenje bolezni je dosledno opravljanje zelenih del za vzpostavitev večje zračnosti listne stene, predvsem v območju blizu grozdov. Za varstvo pred omenjeno boleznijo svetujemo uporabo zanesljivejših pripravkov s sistemičnim oz. polistemičnim ali translaminarnim načinom delovanja kot so Collis, Custodia, Difcor 250 EC, Domark 100 EC , Dynali, Folicur EW 250, Luna experience, Luna max, Mavita, Misha 20 EW, Mystic 250 EC, Nativo 75 WG, Orius 25 EW, Prosper CS 300, Revyona, Score 250 EC, Sercadis, Spirox D, Talendo extra, Tebusha 25% EW, Topas 100 EC, Topaze, Unicorn DF ali Vivando. Poleg naštetih pripravkov priporočamo tudi uporabo žvepla. V ekološki pridelavi za varstvo pred oidijem poleg žvepla lahko uporabite tudi pripravke na osnovi kalijevega hidrogenkarbonata kot sta Karbicure ali Vitisan ali pripravke na osnovi mikroorganizmov: AQ 10, Sonata in Taegro. Razmere za širjenje okužb s peronosopro so odvisne od trenutnega zdravstvenega stanja vinogradov. V vinogradih kjer imate letos več težav z obvladovanjem te bolezni, je več možnosti za sekundarne okužbe, zato v tem primeru še naprej svetujemo uporabo ustreznih kombiniranih pripravkov kot so Ampexio, Cymbal, Equation pro, Folpan gold, Forum star, Magma triple, Mikal flash, Mikal premium F, Momentum F, Momentum trio, Orondis, Orvego, Pergado D, Pergado F, Pergado SC, Profiler, Reboot, Revus, Sanvino, Sfinga extra WDG, Tanos 50 WG, Twingo, Valis F ali Zorvec zelavin. V vinogradih kjer bolezenska znamenja na listih in grozdih niso prisotna in je padavin malo (npr. Primorska), lahko za naslednje škropljenje uporabite katerega od kontaktnih fungicidov. Na voljo so: Daimyo F, Delan pro, Enervin, Follow 80 WG, Folpan 80 WDG, Mildicut, Polyram DF, Solofol, Videryo F ali Vincya F. V ekološki pridelavi za varstvo pred peronosporo uporabite fungicid na osnovi bakra.

Pri ukrepih varstva bodite pozorni na ustrezne časovne razmike med škropljenji, ki jih prilagodite prirastu mladik in količini padavin. Pri uporabi kontaktnih pripravkov škropljenje ponovite v približno tedenskem časovnem intervalu oz. prej v primeru, da pade več kot 20 mm padavin.

Preden se jagode v grozdih strnejo, je smiselno opraviti tudi škropljenje proti sivi grozdi plesni – botritisu. Uporabite lahko katerega od za ta namen registriranih pripravkov oz. botritidcidov kot so Cantus, Mythos, Prolectus, Pyrus 400 SC, Scala, Switch 62,5 WG, Teldor SC 500 ali Zenby. Uporabite lahko tudi katerega od pripravkov na osnovi mikroorganizmov kot so: Amylo-X, Botector ali Serenade ASO (le za namizno grozdje), Polyversum, Taegro ali Univerzalni fungicid, ki so dovoljeni so tudi v ekološki pridelavi. Nanos botriticidov lahko opravite le v območju grozdov in temu ustrezno prilagodite tudi odmerek pripravkov ter količino vode.

V primeru poškodb vinogradov zaradi toče je priporočljiva prednostna uporaba kombiniranih pripravkov, ki vsebujejo a.s. folpet (npr. Forum star, Sfinga extra WDG, Pergado F, Folpan gold, Mikal flash ipd.) ali kontaktnih pripravkov na osnovi folpeta: Follow 80 WG, Folpan 80 WDG in Solofol.

 

Ob visokih dnevnih temperaturah zraka (nad 25 ⁰C), svetujemo, da opravite škropljenje v jutranjem ali večernem času, ko je nanos škropilne brozge boljši in manjša možnost pojava fitotoksičnosti zaradi uporabe žveplovih pripravkov. Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!


Datum objave obvestila: 04.07.2022 11:54
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ŽIGON Primož
Pripravil: Primož Žigon
Seznam registriranih FFS