50. Integrirana pridelava poljščin - 06.09.2004 10:55 - Poslano


Hmeljarji in drugi pridelovalci poljš čin, ki ste se v letošnjem letu odločili za ukrep integrirane pridelave poljščin in za kontrolno organizacijo izbrali Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije , ste pred kratkim po pošti prejeli dva izvoda Pogodbe o vključitvi v kontrolo integrirane pridelave poljščin . Ker nekateri še vedno niste vrnili en izvod podpisane pogodbe na inštitut, vas prosimo, da to storite čimprej. Tiste, ki se za ukrep integrirane pridelave poljščin letos niste odločili, pozivamo, da si o tem pridobite več informacij. Kontaktna oseba na inštitutu je g. Joško Livk (03 ) 71 21 642.


Datum objave obvestila: 06.09.2004 10:55
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: ZMRZLAK Marko
Pripravil: Marko Zmrzlak
Seznam registriranih FFS