71. OBVESTILO O ZATIRANJU AMERIŠKEGA ŠKRŽATKA - 17.06.2022 16:22 - Zaključeno


Izvajalci dejavnosti morajo vsa fitofarmacevtska sredstva uporabljati v skladu z navodili za uporabo in navedbami na etiketi. Vsa sredstva, ki so dovoljena za zatiranje ameriškega škržatka, so nevarna za čebele. Zato je pomembno, da se prvo zatiranje opravi takrat, ko je trta že povsem zaključila cvetenje. Pred uporabo insekticida je treba pokositi cvetočo podrast v vinogradu oziroma na drug način preprečiti, da bi jo FFS doseglo. Pri uporabi je treba upoštevati Pravilnik o pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev (Uradni list RS, št. 71/14, 28/18 in 56/22).

 

Preglednica 1: Fitofarmacevtska sredstva za zatiranje ameriškega škržatka na razmejenih območjih zlate trsne rumenice in povzetki omejitev uporabe na dan 13. 6. 2022

Pripravek

Aktivna snov

Odmerek/ha

Število dovoljenih tretiranj na

rastno dobo

Karenca

(št. dni)

Datum veljavnosti

Mospilan 20 SG1

acetamiprid

0,375 kg/ha

eno

42

1.5.-31.8.2022

Sivanto prime

flupiradifuron

0,5 l/ha

eno

14

9.12.2025

Movento SC 100

spirotetramat

0,7 l/ha

dve

142

karenca ni potrebna3

30.4.2025

Decis 2,5 EC4

deltametrin

0,5 l/ha

eno5

dve6

142

karenca ni potrebna3

31.10.2023

Flora verde

piretrin

1,6 l/ha

tri

3

31.8.2023

Biotip floral

piretrin

1,6 l/ha

tri

3

31.8.2023

1 sredstvo ima v letu 2022 dovoljenje za nujne primere za zatiranje ameriškega škržatka v vinogradih za pridelavo vinskega in namiznega grozdja, v matičnih vinogradih, trsnicah in matičnjakih

2 karenca za vinsko in namizno grozdje (vključno z matičnimi vinogradi)

3 karenca za trsnice in matičnjake

4 s pripravkoma Decis 2,5 EC in se zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev lahko tretira le po cvetenju, v nočnem času dve uri po sončnem zahodu in največ dve uri pred sončnim vzhodom. Sredstvo negativno vpliva na plenilske pršice iz družine Phytoseiidae – naravne sovražnike rdeče sadne pršice in pršic šiškaric (akarinoze in erinoze). Zato lahko v škropljenih vinogradih pride do prerazmnožitve omenjenih škodljivcev.

5 v vinogradih za pridelavo grozdja in matičnih vinogradih

6 v matičnjakih in trsnicah

 

Opozarjamo, da podatki odražajo stanje na dan 13. 6. 2022, zato je treba pred vsako uporabo preveriti status registracije zaradi morebitnih sprememb.

 

Za zatiranje ameriškega škržatka so registrirani tudi drugi insekticidi, vendar ti pripravki samo zmanjšujejo njegovo populacijo, njihovo delovanje je krajše in so manj učinkoviti. Za uspešno zatiranje ameriškega škržatka na razmejenih območjih zato niso primerni.

 

 

 1. V vinogradih za pridelavo grozdja ter v brajdah in ohišnicah je obvezno zatiranje ameriškega škržatka v celotnem razmejenem območju: v okuženem območju, varovalnem pasu in v žariščih okužbe.

 

V vinogradih za pridelavo grozdja v razmejenih območjih je v rastni dobi obvezno opraviti:

 • Najmanj eno tretiranje v celotnem razmejenem območju v zahodni Sloveniji. Priporoča se, da vinogradnik sam spremlja ulov ameriškega škržatka v skladu s prilogo 1. Če se ulovijo 4 škržatki ali več na ploščo na teden, opravi tudi drugo tretiranje.

 • Ne glede na zgoraj navedeno so v ekološki pridelavi v razmejenem območju obvezna najmanj 3 tretiranja.

 

V brajdah in ohišnicah v razmejenem območju je obvezno vsaj eno tretiranje v rastni dobi.

 

Pri prvem tretiranju uporabimo pripravke Mospilan 20 SG ali Sivanto prime ali Movento SC 100 . Pripravki imajo sistemičen - rezidualni način delovanja in učinkovito zatirajo ameriškega škržatka. Ostala sredstva s kontaktnim načinom delovanja iz preglednice 1 so učinkovita krajše obdobje (v povprečju le en teden).

 

V ekološki pridelavi sta dovoljena pripravka na podlagi a.s. piretrin, s katerima je treba opraviti 3 tretiranja. Sredstva na podlagi piretrina imajo kontakten način delovanja in posledično kratko delovanje, zato se tretiranja opravijo v presledkih, ki niso daljši od 7 dni.

 

 

Okvirni roki zatiranja in fitofarmacevtska sredstva so navedeni v spodnji preglednici:

 

Preglednica 2: Okvirni roki zatiranja ameriškega škržatka v vinogradih za pridelavo grozdja v okuženem območju v zahodni Sloveniji ter v varovalnem pasu v zahodni, jugovzhodni in severovzhodni Sloveniji, in ustrezna fitofarmacevtska sredstva.

 

Tretiranje / Okvirni termin

Fenološka faza razvoja trte

Razvojni stadij ameriškega škržatka

Pripravek

Opombe

1. tretiranje:

sredina junija do konca junija

Po končanem cvetenju

BBCH 69

 

Ličinke L1– L3

(2-4 tedne po začetku izleganja)

Mospilan 20 SG ali

Sivanto prime ali Movento SC 100

Po končanem cvetenju vinske trte!

Pripravki Mospilan 20 SG, Sivanto prime in Movento SC 100 imajo sistemično delovanje.

 

Sredstva Mospilan 20 SG, Sivanto prime lahko v eni rastni dobi uporabimo le enkrat.

2. tretiranje:

običajno 3 tedne po 1. tretiranju (do 15. julija)

BBCH

od 71 dalje

Ličinke L2 do L5, prvi odrasli škržatki

Sivanto prime ali

Movento SC 100 ali

Decis 2,5 EC

 

 

Prednost dajemo pripravku Sivanto prime, če ga nismo uporabili pri prvem tretiranju, ali Movento SC 100. Pripravek Decis 2,5 EC lahko uporabimo samo enkrat v rastni dobi.

 

Drugo tretiranje opravimo, če so na rumeno lepljivo ploščo ulovljeni 4 škržatki ali več na teden.

 

 

Preglednica 3: Okvirni roki zatiranja ameriškega škržatka v vinogradih za pridelavo grozdja v ekološki pridelavi na razmejenem območju in ustrezna FFS

Tretiranje / Okvirni termin

Fenološka faza razvoja trte

Razvojni stadij ameriškega škržatka

Pripravek

Opombe

1. tretiranje:

sredina junija do konca junija

Po končanem cvetenju

BBCH 69

 

Ličinke L1– L3

(2-4 tedne po začetku izleganja)

Flora verde ali

Biotip floral

Po končanem cvetenju vinske trte!

2. tretiranje: 7 dni po 1. tretiranju

BBCH od 71 dalje

Ličinke L2 do L5, prvi odrasli škržatki

Flora verde ali

Biotip floral

3. tretiranje: 7 dni po 2. tretiranju

BBCH od 71 dalje

Ličinke L2 do L5, prvi odrasli škržatki

Flora verde ali

Biotip floral

Pripravka Flora verde in Biotip floral sta registrirana tudi proti grozdnim sukačem.

 

 

Pripravka Flora verde in Biotip floral se lahko uporabljata tudi v brajdah in ohišnicah, kjer opravimo vsaj eno tretiranje po končanem cvetenju.

 

 

 1. Matični vinogradi, matičnjaki in trsnice

 

V matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah je obvezno zatiranje ameriškega škržatka povsod po Sloveniji, to je v razmejenih območjih in izven njih. Obvezno je treba opraviti najmanj dve tretiranji proti ameriškemu škržatku, obenem pa morajo imetniki spremljati ulov ameriškega škržatka z rumenimi lepljivimi ploščami, kot je navedeno v prilogi 1. Če je na rumeno lepljivo ploščo ulovljen vsaj en škržatek, je treba opraviti še tretje tretiranje.

Pomembno:

 • Pri prvem in drugem tretiranju dajemo prednost pripravkoma Mospilan 20 SG ali Sivanto prime, ki sta sistemična insekticida z rezidualnim delovanjem. Pri tem je treba upoštevati, da se lahko pripravka uporabita le enkrat v isti rastni dobi. Zatiranje lahko opravimo tudi s pripravkom Movento SC 100, s katerim obenem zatiramo tudi trtno uš.

 • V matičnih vinogradih je treba paziti na karenčno dobo.

 

Okvirni roki zatiranja ameriškega škržatka v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah in pripravki so navedeni v preglednicah 4, 5 in 6.

 

Preglednica 4: Okvirni roki in pripravki za zatiranje ameriškega škržatka v matičnih vinogradih.

Tretiranje/ Okvirni termin

Fenološka faza razvoja trte

Razvojni stadij ameriškega škržatka

Pripravek

Opombe

1. tretiranje

sredina junija do konca junija

Po končanem cvetenju

BBCH 69

Ličinke L1– L3

(2-4 tedne po začetku izleganja)

Mospilan 20 SG* ali

Sivanto prime* ali

Movento SC 100**

 

2. tretiranje

okoli 2 do 3 tedne po 1. tretiranju (do 15. julija)

BBCH

od 71 dalje

Ličinke L2 do L5, prvi odrasli škržatki

Sivanto prime* ali

Movento SC 100** ali

Decis 2,5 EC***

 

3. tretiranje

konec julija, prva dekada avgusta

BBCH

-do 81

Odrasli škržatki

Sivanto prime* ali

Movento SC 100**

 

*pripravek je na isti površini dovoljeno uporabiti samo enkrat letno

** Movento lahko uporabimo dvakrat. S tem tretiranjem obenem zatiramo tudi trtno uš

***S tem tretiranjem lahko zatiramo tudi grozdne sukače.

Pripravek Decis 2,5 EC lahko uporabimo enkrat v rastni dobi.

 

Tretje tretiranje opravimo, če se na rumeno lepljivo ploščo ujame vsaj en škržatek.

 

Preglednica 5: Okvirni roki in pripravki za zatiranje ameriškega škržatka v matičnjakih.

Tretiranje/ Okvirni termin

Fenološka faza razvoja trte

Razvojni stadij ameriškega škržatka

Pripravek

Opombe

1. tretiranje

sredina junija do konca junija

Po končanem cvetenju

BBCH 69

 

Ličinke L1– L3

(2-4 tedne po začetku izleganja)

Mospilan 20 SG* ali

Sivanto prime* ali

Movento SC 100**

 

2. tretiranje

okoli 2 do 3 tedne po 1. tretiranju (do 15. julija)

od BBCH

71 dalje

ličinke L2 do L5, prvi odrasli škržatki

Mospilan 20 SG* ali

Sivanto prime* ali

Movento SC 100** ali

Decis 2,5 EC

 

3. tretiranje

konec julija, prva dekada avgusta

od BBCH

81 dalje

Odrasli škržatki

Mospilan 20 SG* ali

Sivanto prime* ali

Movento SC 100** ali

Decis 2,5 EC

 

*pripravek je na isti površini dovoljeno uporabiti samo enkrat letno

 

** Movento lahko uporabimo dvakrat. S tem tretiranjem obenem zatiramo tudi trtno uš.

 

Pripravek Decis 2,5 EC lahko uporabimo dvakrat v rastni dobi.

 

Tretje tretiranje opravimo, če se na rumeno lepljivo ploščo ujame vsaj en škržatek.

 

Preglednica 6: Okvirni roki in pripravki za zatiranje ameriškega škržatka v trsnicah

Tretiranje/ Okvirni termin

Razvojni stadij ameriškega škržatka

Pripravek

Opombe

1. tretiranje

sredina junija do konca junija

Ličinke L1– L3

(2-4 tedne po začetku izleganja)

Mospilan 20 SG* ali

Sivanto prime* ali

Movento SC 100**

 

2. tretiranje

običajno 3 tedne po 1. tretiranju: do 15. julija

Ličinke L2 do L5, prvi odrasli škržatki

Mospilan 20 SG* ali

Sivanto prime* ali

Movento SC 100** ali

Decis 2,5 EC

3. tretiranje: čez 2 do 3 tedne

Odrasli škržatki

Mospilan 20 SG* ali

Sivanto prime* ali

Movento SC 100** ali

Decis 2,5 EC

*Pripravek je na isti površini dovoljeno uporabiti samo enkrat letno.

** Movento lahko uporabimo dvakrat. S tem tretiranjem obenem zatiramo tudi trtno uš.

 

Pripravek Decis 2,5 EC lahko uporabimo 2-krat v rastni dobi.

 

Tretje tretiranje opravimo, če se na rumeno lepljivo ploščo ujame vsaj en škržatek.

 

 1. Vinogradi izven razmejenih območij zlate trsne rumenice

 

 

Izven razmejenih območij zlate trsne rumenice zatiranje ameriškega škržatka v vinogradih za pridelavo grozdja ni obvezno, je pa priporočljivo opraviti vsaj eno tretiranje, če je ameriški škržatek v njih navzoč, oziroma, če je populacija velika. V vinogradih je priporočljivo spremljati ulov ameriškega škržatka z rumenimi lepljivimi ploščami, kot je opisano v prilogi 1.

 

Preglednica 7: Termini zatiranja ameriškega škržatka v vinogradih za pridelavo grozdja izven razmejenih območij in ustrezna fitofarmacevtska sredstva.

Tretiranje/ Okvirni termin

Fenološka faza razvoja trte

Razvojni stadij ameriškega škržatka

Pripravek

Opombe

Sredina junija do konca junija

Po končanem cvetenju

BBCH 69

 

Ličinke L1– L3

(2-4 tedne po začetku izleganja)

Mospilan 20 SG ali

Sivanto prime ali

Decis 2,5 EC*** ali

Flora verde ali

Biotip floral

 

Po končanem cvetenju vinske trte!

 

Pri izbiri sredstev damo prednost pripravku Mospilan 20 SG ali Sivanto prime.

Pripravek Decis 2,5 EC lahko uporabimo enkrat v rastni dobi.

 

 

 1. Aplikacija fitofarmacevtskih sredstev

 

Cvetoča podrast v vinogradih mora biti v času tretiranja z insekticidi zaradi varovanja čebel in drugih opraševalcev pokošena oziroma mora biti na drug način preprečeno, da bi jo FFS doseglo. Aplikacija mora biti izvedena na način, da se prepreči zanašanje škropilne brozge na sosednje parcele.

Za doseganje večje učinkovitosti delovanja insekticidov priporočamo njihovo uporabo v večernih oziroma nočnih urah. Rastline v času aplikacije ne smejo biti v stresu (npr. vročinski stres), sicer se učinkovitost sredstva lahko zmanjša. S pripravkom Decis 2,5 EC se sme tretirati le v nočnem času in sicer dve uri po sončnem zahodu in največ dve uri pred sončnim vzhodom.

 

Insekticidov na osnovi a.s. piretrin (Flora verde in Biotip floral) se ne sme uporabljati v vročini in na neposredni sončni svetlobi. Priporoča se uporabo v večernih urah in pri nižjih temperaturah zraka. Ob njihovi uporabi rastline temeljito omočimo tudi na spodnji strani listov, kjer se običajno nahaja ameriški škržatek.

 

Da dosežemo dobro omočenje rastlin in povečamo učinkovitost insekticidov, priporočamo povečano porabo vode (vsaj 400 l vode/ha).

Za pripravek Movento SC 100 priporočamo samostojno uporabo. Mešanje z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi se odsvetuje zaradi možne zmanjšane učinkovitosti tega sredstva.

 

 1. Podatki o fitofarmacevtskih sredstvih

  1. Mospilan 20 SG

 

Sredstvo Mospilan 20 SG se uporablja kot sistemični dotikalni in želodčni insekticid za zatiranje ameriškega škržatka na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja, v matičnih vinogradih, trsnicah in matičnjakih. Uporabi se v odmerku 0,375 kg/ha pri porabi vode do 1000 l/ha. Z njim se lahko tretira v fenološki fazi od konca cvetenja do faze, ko so jagode v velikosti graha in grozdiči povešeni (BBCH 69/75).

 

Na istem zemljišču se ga sme uporabiti največ 1- krat v eni rastni dobi in samo na podlagi napovedi Javne službe zdravstvenega varstva rastlin.

 

Sredstvo ima dovoljenje za nujne primere iz varstva rastlin in se sme uporabljati od 1. 5. do 31. 8. 2022, skladno z navodili za uporabo.

 

5.2 Sivanto prime

 

Sredstvo Sivanto prime se uporablja na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja, v matičnih vinogradih, matičnjakih ter trsnicah za zatiranje zelenega škržatka (Empoasca vitis) in ameriškega škržatka (Scaphoideus titanus) v odmerku 0,5 L/ha in pri porabi vode do 1000 L/ha. S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ 1-krat v eni rastni sezoni, v fenološki fazi razvoja trte od konca cvetenja do začetka zorenja (BBCH 69-81).

 

O mešanju z drugimi sredstvi se je treba posvetovati z zastopnikom.

 

5.3 Movento SC 100

 

Sredstvo Movento SC 100 se lahko uporablja v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah za zatiranje trtne uši (Viteus vitifoliae) in ameriškega škržatka (Scaphoideus titanus) v odmerku 0,7 l/ha in pri porabi vode 1000 l/ha. S sredstvom se lahko tretira v času po končanem cvetenju matične rastline. Na istem zemljišču ga lahko uporabimo največ 2-krat v eni rastni sezoni in sicer v 14-dnevnem intervalu.

Sredstvo se lahko uporablja tudi na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja za zatiranje ameriškega škržatka (Scaphoideus titanus) v odmerku 0,7 L/ha, ob porabi vode 1000 L/ha. S sredstvom se lahko tretira v času po končanem cvetenju. Sredstvo se lahko na istem zemljišču uporabi največ 2-krat v eni rastni sezoni, v 14 dnevnem intervalu.

 

5.4 Decis 2,5 EC

 

Decis 2,5 EC se uporablja kot dotikalni insekticid v odmerku 0,5 l/ha. Proizvodne vinograde, vključno z matičnimi vinogradi, se tretira po cvetenju trte do fenološke faze, ko jagode dosežejo velikost graha (BBCH 71 do 75). Poznejše tretiranje se ne dovoli zaradi tveganja za neciljne organizme. Na istem zemljišču je dovoljeno samo 1 tretiranje v eni rastni dobi.

V trsnicah in matičnjakih sta dovoljeni 2 tretiranji v eni rastni dobi. Termine tretiranj se prilagaja navodilom za zatiranje ameriškega škržatka.

 

Pri uporabi pripravka Decis 2,5 EC je treba preprečiti onesnaženje vodotokov, vodnjakov, jezer in vodnih izvirov tako, da upoštevamo predpise s področja varstva voda. S sredstvom se pri tretiranju trte ne sme tretirati v območju 30 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. Zaradi zaščite neciljnih členonožcev je potrebno upoštevati netretiran varnostni pas 20 m do nekmetijskih površin. Sredstvo je nevarno za čebele, z njim se ne sme tretirati v času cvetenja gojenih rastlin in podrasti. Zaradi zaščite čebel in drugih žuželk opraševalcev se lahko s tem sredstvom tretira v nočnem času in sicer dve uri po sončnem zahodu in največ dve uri pred sončnim vzhodom.

 

Pripravek Decis 2,5 EC spada v skupino sintetičnih piretroidov in negativno vpliva na plenilske pršice iz družine Phytoseiidae – naravne sovražnike rdeče sadne pršice in pršic šiškaric (akarinoze in erinoze). Zato lahko v škropljenih vinogradih pride do prerazmnožitve omenjenih škodljivcev.

 

5.5 Pripravki na osnovi piretrina

 

Na osnovi aktivne snovi piretrin sta pri nas dovoljena za zatiranje ameriškega škržatka pripravka Flora verde in Biotip floral. Na podlagi preverjanja pristojnih služb na MKGP uporaba piperonil butoksida, ki ga vsebujeta ta dva pripravka, v ekološki pridelavi ni sporna, zato se lahko uporabljata v ekoloških vinogradih.

 

Pripravka Flora verde in Biotip floral uporabimo na trti za pridelavo vinskega in namiznega grozdja v 0,16% koncentraciji oziroma v odmerku 1,6 l/ha. Učinek je boljši z dodatkom ogrščičnega olja v koncentraciji 0,5 %. Rastline temeljito omočimo, tudi na spodnji strani listov. Priporoča se uporabo v večernih urah in pri nižjih temperaturah zraka. Sredstva se ne sme uporabljati v vročini in na neposredni sončni svetlobi. Sredstvi sta nevarni za čebele! Mešanje z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi se ne priporoča.

 

Sredstvi sta primerni za zmanjševanje populacij ameriškega škržatka. V primeru močnejšega napada ali ugotovljene navzočnosti škodljivca tretiranje ponovimo po 7 do 15 dneh. Oba pripravka sta registrirana tudi za zmanjševanje številčnosti križastega in pasastega grozdnega sukača. S sredstvoma se ne sme tretirati v območju 15 m tlorisne širine od meje brega voda 1. in 2. reda. S pripravki na podlagi piretrina lahko opravimo skupno največ 3 tretiranja v rastni dobi.


Datum objave obvestila: 17.06.2022 16:22
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: Devetak Marko
Pripravil: Marko Devetak
Seznam registriranih FFS